Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο θα διεξαχθεί μεταξύ 5 - 23 Μαϊου.

Η αξιολόγηση πραγματοπείται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Γραφείου ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ. 

Παράλληλα με τα ερωτηματολόγια, προτείνεται να μοιράζεται στους φοιτητές το Ενημερωτικό τρίπτυχο για την αξιολόγηση.

Ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων χρειάζεται να προσέλθει στο Γραφείο της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ σύμφωνα με τον Προγραμματισμό και να έχει ήδη συμπληρωμένο τον Πίνακα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αξιολογήσεων.

Παρατίθενται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί κάθε Τμήμα του ΟΠΑ


Ερωτηματολόγια