Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-22

H αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-22, θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, από Δευτέρα 9 Μαΐου έως Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται στην ελληνική έκδοση για τα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην αγγλική έκδοση για τα προπτυχιακά μαθήματα-Erasmus.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ. 

Επισυνάπτονται χρήσιμα έγγραφα: