Ανακοίνωση για τη μετακίνηση προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές στο Nagoya University of Commerce and Business (NUCB) της Ιαπωνίας

Ανακοίνωση για τη μετακίνηση προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές στο Nagoya University of Commerce and Business (NUCB) της Ιαπωνίας

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας ανάμεσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Nagoya University of Commerce and Business (NUCB) της Ιαπωνίας, ανακοινώνεται η δυνατότητα μετακίνησης τεσσάρων (4) προπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για σπουδές στο NUCB κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Οι μετακινούμενοι δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση για αυτή τη μετακίνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα συνοδευτικά αρχεία για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο ξένο Ίδρυμα και να καταθέσουν ηλεκτρονικώς στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ (email: alina@aueb.gr) μέχρι και την 7η Νοεμβρίου 2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Βιογραφικό Σημείωμα στα αγγλικά

• Συνοδευτική επιστολή στα αγγλικά στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές στο NUCB

• Αναλυτική Βαθμολογία

• Αντίγραφο πτυχίου της αγγλικής γλώσσας

• Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη λίστα αντιστοίχισης μαθημάτων, στην οποία θα πρέπει να έχουν καταγράψει τα μαθήματα (συνολικού φόρτου εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS), που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής

• Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση

 

 

 

 

Αθήνα, 13/10/2022

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ