Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη-OLS

Οι υποψήφιοι φοιτητές και απόφοιτοι που έχουν επιλεγεί να κάνουν πρακτική άσκηση μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση της ικανότητάς τους πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Η αξιολόγηση ισχύει για κινητικότητες που έχουν ως κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας: τα Βουλγάρικα, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, , Ιρλανδικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Σλοβακικά, Σλοβένικα, Ισπανικά ή Σουηδικά (καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη γλώσσα όταν γίνει διαθέσιμη στο εργαλείο Διαδικτυακής γλωσσικής Υποστήριξης [Οnline Linguistic Support (OLS) Tool].

Εξαίρεση της γλωσσικής αξιολόγησης υπάρχει μόνο για υποψηφίους που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη μητρική τους γλώσσα (π.χ. Ελληνικά).

Άδεια για την πραγματοποίηση του τεστ γλωσσικής αξιολόγησης δίνεται από τον Συντονιστή (ΟΠΑ), και το τεστ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένης πρόσκλησης που λαμβάνει ο υποψήφιος στο email που έχει δηλώσει.

Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) στο τέλος της περιόδου κινητικότητας. Σημειώνεται ότι για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι  επιτυγχάνουν (C2) ως  αποτέλεσμα στο 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν θα λαμβάνουν το τελικό 2ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους και επομένως αυτό δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης.

Μέσω της σχετικής πλατφόρμας που υποβάλλεται το γλωσσικό τεστ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν και διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα στη γλώσσα που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση ή/και στη γλώσσα της χώρας που ανήκει ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα η πρακτική. 

  • Πλεονεκτήματα διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης

- Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων μετακινούμενων

- Καταγραφή βελτίωσης σε πραγματικό χρόνο

- Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος αποτελεσματικότητας κινητικότητας

- Μεγιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα OLS μπορείτε να βρείτε εδώ.