Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Ντέλιου Κλεοπάτρα, PhD

Υπεύθυνη Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ

Τηλ.: 210 8203188

Email: erasmusmobility@aueb.gr

 

  • Ραφαηλίδου Μυρτώ, PhD

Υποστήριξη Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ

Τηλ.: 210 8203536

Email: erasmusmobility@aueb.gr