Απογραφή ΕΦΚΑ


Απογραφή ΕΦΚΑ
 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ή δεν γνωρίζουν αν έχουν Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ (αριθμό μητρώου ΙΚΑ), θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρακάτω οδηγό:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ )
 


Ασφάλιση
 

Ο/Η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται κάθε μήνα με το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και αφορά την ασφάλισή του/της έναντι εργατικού ατυχήματος (δεν υπάρχουν ένσημα). Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/η στους γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της ασφάλεια). Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 11,22 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1.122,25 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της φοιτητή/της. Υπόχρεος για την ασφάλιση του/της είναι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ.