Κατασκευάζοντας «εργαλεία» για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Από τα έδρανα του ΟΠΑ στην έρευνα αιχμής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT) για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού


Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια πρωτοφανείς προκλήσεις τόσο για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης όσο και για τους υπευθύνους χάραξης δημόσιας πολιτικής. Πώς να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς με COVID-19 δεδομένης της έλλειψης εξοπλισμού; Πώς να μοιραστούν οι διαθέσιμοι πόροι για την καταπολέμηση της νόσου; Πώς να υπολογιστούν τα επόμενα στάδια της πανδημίας; Στόχος σήμερα είναι η δημιουργία αναλυτικών εργαλείων για την υποστήριξη αυτών των αποφάσεων και την επίλυση των νέων προκλήσεων.

Με επικεφαλής τον διακεκριμένο καθηγητή του ΜΙΤ κ. Δημήτρη Μπερτσιμά, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια υπήρξε και πρόεδρος Συμβουλίου του ΕΚΠΑ, μία ερευνητική ομάδα στις ΗΠΑ έχει βάλει σκοπό να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και να δώσει επιστημονικές λύσεις.


Η ομάδα COVID Analytics, με έδρα το ΜΙΤ των ΗΠΑ, συνεργάζεται ήδη με επτά ελληνικά νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό.


Η ομάδα COVID Analytics απαρτίζεται από περίπου 25 ερευνητές του Κέντρου Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research Center) του ΜΙΤ, στη Βοστόνη, υπό τον διεθνούς κύρους καθηγητή κ. Μπερ-τσιμά. Μεταξύ αυτών, με επιστημονική «εκκίνηση» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι και η Αγνή Ορφανουδάκη, τεταρτοετής υποψήφια διδάκτωρ στο MIT. Η ίδια αποφοίτησε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, έχοντας λάβει ειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα και στην ανάλυση δεδομένων. Σήμερα διεξάγει έρευνα γύρω από την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων. Συνεργάζεται με πλήθος ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μασαχουσέτης, του Μπρίγκχαμ και Νοσοκομείου Γυναικών, του Ιατρικού Κέντρου Βοστόνης, του Νοσοκομείου του Χάρτφορντ κ.ά. Τι προτείνει η ομάδα COVID Analytics; Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στη χρήση δεδομένων για την κατανόηση των κλινικών χαρακτηριστικών της λοίμωξης, την πρόβλεψη θνητότητας, την εκτίμηση εξέλιξης της νόσου και τελικά την ανακούφιση του αντίκτυπου που επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. «Σε αρχικό στάδιο», εξηγεί η Αγνή Ορφανουδάκη, «συγκεντρώσαμε εκατοντάδες κλινικές μελέτες για τη νόσο στην πιο ολοκληρωμένη σχετική βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με κλινικά κέντρα από τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, δημιουργήσαμε ένα εξατομικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για τον υπολογισμό του κινδύνου θνητότητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Παράλληλα, η ομάδα μας εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη ενός νέου επιδημιολογικού μοντέλου, το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ, για την πρόβλεψη της εξάπλωσης της πανδημίας και την ενημέρωση των πολιτικών κοινωνικής απόστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, δημοσιεύσαμε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης για την κατανομή των διαθέσιμων αναπνευστήρων και την ανακούφιση ελλείψεων μεταξύ διαφορετικών αμερικανικών Πολιτειών».

Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικό επίπεδο από πολλά νοσοκομεία στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για τη φροντίδα των ασθενών, τη διαχείριση της χωρητικότητας των ΜΕΘ και την αναδιανομή αναπνευστήρων. Ήδη τα μοντέλα της ομάδας καθοδηγούν μεγάλα ιδρύματα ως προς τη χάραξη ασφαλών πολιτικών επιστροφής στον χώρο εργασίας. Επί-σης, τα μέλη της συνεργάζονται με μία μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία για τον σχεδιασμό δίκαιων και αποτελεσματικών προγραμμάτων δια- νομής εμβολίων, αλλά και με επτά ελληνικά νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό, γεγονός που επέτρεψε την επικύρωση του κλινικού μοντέλου με 330 ασθενείς από τη χώρα μας με μεγάλη ακρίβεια. «Παράλληλα», τονίζει η απόφοιτη του ΟΠΑ, «συνεχίζουμε να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις προβλέψεις μας για τη διασπορά της νόσου στον ευρύτερο πληθυσμό της χώρας».

Η ομάδα επεκτείνει το έργο της για τη βελτίωση των υφιστάμενων μοντέλων και την ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη δημιουργία αλγορίθμων προσωποποιημένων θεραπειών, με σκοπό την έγκυρη αξιολόγηση της επίδρασης υπαρχόντων, όπως και νέων φαρμάκων.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://covidanalytics.io