Αφιέρωμα- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Επιμέλεια Αφιερώματος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ


ΟΠΑNEWS 43 - Αφιέρωμα- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) θεωρείται ακόμη από πολλούς στην Ελλάδα ως ένας νέος επιστημονικός κλάδος, παρόλο που οι ρίζες του βρίσκονται στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και στις πρώτες έρευνες και πρακτικές εφαρμογές της επιστημονικής διοίκησης και του κινήματος των ανθρωπίνων σχέσεων.

Ως κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά παραδοσιακά με μεγάλη συνάφεια με άλλες κοινωνικές επιστήμες, όπως η Ψυχολογία και η Οικονομική Επιστήμη, έχει πλέον αναγνωριστεί η σημασία της στην αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης, της εργασιακής ικανοποίησης και δέσμευσης αλλά και της φυσικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Ειδικά στον 21ο αιώνα και στην επόμενη ημέρα της πανδημίας που βίωσε ο πλανήτης, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί πλέον ευχολόγιο αλλά μονόδρομο για τους οργανισμούς.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε επίσης ότι τα παραπάνω δεν αφορούν αποκλειστικά τους μεγάλους οργανισμούς που διαθέτουν οργανωμένα τμήματα ΔΑΔ. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων να είναι μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους, ο ρόλος του επιχειρηματία και των στελεχών του για την ανάπτυξη, καλλιέργεια και την εμπέδωση της νοοτροπίας ΔΑΔ είναι κρίσιμος. Και ξεκινάει από το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους εργαζομένους με τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής άσκησης διοίκησης και ηγεσίας.

Στο τεύχος του «ΟΠΑ News» που κρατάτε στα χέρια σας μια ομάδα εξαιρετικών συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύει μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Για παράδειγμα, ποιο είναι το μέλλον της εργασίας και πώς η τηλεργασία επηρεάζει το εργασιακό τοπίο τού αύριο; Ποια είναι η επίδραση της τεχνολογίας σε μια κρίσιμη λειτουργία της ΔΑΔ όπως η στελέχωση, αλλά και με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη λειτουργία των οργανισμών; Τι συμβαίνει με το «κύμα της μεγάλης φυγής» που ακούμε όλο και περισσότερο; Και τέλος, ποιος είναι ο κρίσιμος ρόλος της αξιολόγησης της απόδοσης και της οργανωσιακής ταύτισης για την ανάπτυξη των οργανισμών αλλά και οι αποτελεσματικότεροι τρόποι εφαρμογής της ΔΑΔ στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις;

Γράφουν οι:

Το μέλλον της εργασίας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΟΛΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

Πώς μπορούμε να «τηλε-εργαζόμαστε» αποτελεσματικά;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ, Καθηγήτρια στο Eindhoven University of Technology της Ολλανδίας.

Από το LinkedIn στο... TikTok
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ και
ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΩΝΗ, υποψήφια Διδάκτωρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ανθρώπινο Δυναμικό
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

«Η Εποχή της Μεγάλης Παραίτησης»
DOROTHEA ROUMPI, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Pennsylvania State University.

Πώς διαλέγουμε τους καλύτερους;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

Η ταύτιση με το brand της εργασίας και η «Γενιά Ζ»
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ και
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας του ΟΠΑ.

Σωστή διαχείριση των εργαζομένων και επιτυχία
ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 43ο – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022