Υποδοχή εκπροσώπων της Ταϊβάν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Καθ. Βασίλης Παπαδάκης και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθ. Βασίλης Βασδέκης υποδέχθηκαν, στις 13 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Δεύτερη Γραμματέα του Γραφείου Εκπροσώπησης της Ταϊπέι στην Αθήνα, κα Stephanie C. F. Lee, Υπεύθυνη για θέματα Πολιτισμού, και τον Σύμβουλο του Γραφείου Εκπροσώπησης, κο Παναγιώτη Καρλή. 

Στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων πιθανότητες συνεργασίας σε επίπεδο ανταλλαγής φοιτητών, συνεργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility, και η προοπτική υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας (MOU) ανάμεσα στο ΟΠΑ και αντίστοιχα Ιδρύματα της Ταϊβάν.