Το ΟΠΑ ως ευρωπαϊκός κόμβος για την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών του Kelley School of Business του Indiana University των ΗΠΑ

                                                                                                                                                                    

Τα δύο ιδρύματα συμφώνησαν να αποτελέσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ευρωπαϊκό κόμβο εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών του Kelley School of Business. Η συνεργασία θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23 με τους πρώτους φοιτητές του Kelley να παρακολουθούν μαθήματα στο ΟΠΑ με πιστωτικές μονάδες οι οποίες  προσμετρώνται  σ’ αυτές του πτυχίου τους στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια ακόμα συνεργασία του ΟΠΑ με ένα από τα κορυφαία Business Schools των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, το Kelley School of Business έχει ανακηρυχθεί από το Princeton Review το 2021, ως το 3ο ΜΒΑ σε marketing και 7ο για την ποιότητα των καθηγητών του. Το QS MBA Rankings το 2021 έχει κατατάξει το Kelley ως το 38ο παγκόσμια.

Η διαδικασία αξιολόγησης και τελικής επιλογής του ΟΠΑ διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος, στη διάρκεια του οποίου στελέχη του Kelley επισκέφθηκαν το ΟΠΑ και αξιολόγησαν τα προγράμματά του, το διδακτικό του προσωπικό και τις υποδομές του. Σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση συνεργασίας διαδραμάτισε η αποτελεσματική λειτουργία  του προγράμματος Erasmus του ΟΠΑ, καθώς και το ευρύτατο πρόγραμμα προσφερομένων μαθημάτων σε διεθνείς φοιτητές, τα οποία υπερβαίνουν τα 70 σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα εμβάθυνσης στη συνεργασία των δύο ιδρυμάτων, η οποία ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια και μέσω αυτής έχουν ήδη υλοποιηθεί όχι μόνο ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ καθηγητών των δύο ιδρυμάτων σε θέματα analytics, αλλά και συνεργασίες προπτυχιακών φοιτητών τους. Πιο συγκεκριμένα, το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  Έτους 2021-22, οι φοιτητές του Kelley επισκέφθηκαν το ΟΠΑ και συνεργάστηκαν με  φοιτητές των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες και μελέτησαν μια γρήγορα αναπτυσσόμενη ελληνική νεοφυή επιχείρηση. Επιστέγασμα της συνεργασίας, την οποία επέβλεπαν καθηγητές των δύο ιδρυμάτων, ήταν οι παρουσιάσεις των προτάσεων των φοιτητών στη διοίκηση της ελληνικής επιχείρησης.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης τόνισε ότι: ‘Πρόκειται για μια ακόμα διεθνή συνεργασία με ένα σημαντικό Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Φιλοδοξούμε αυτές να επεκταθούν σε ερευνητικές συνεργασίες σε αντικείμενα που θεραπεύουν τα δύο ιδρύματα, στην  ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων όπως τα θερινά σχολεία, καθώς και σε συνεργασίες και στα τρία επίπεδα σπουδών’.