Το ΟΠΑ καλωσορίζει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Groningen

Είκοσι πέντε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Xρόνινχεν (Ολλανδία), συνοδευόμενοι από δύο διδάσκοντες τους επισκέφθηκαν το ΟΠΑ την Τρίτη 28 Νοεμβρίου.

Τους υποδέχθηκε ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθηγητής Β. Παπαδάκης.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τον Αντιπρύτανη για το Πανεπιστήμιο και τις διεθνείς του συνεργασίες και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτική παρουσίαση για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας σχετικά με την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας από τον Καθ. Απόστολο Φιλιππόπουλο.