15 Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ επελέγησαν για να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο του Southwestern University of Finance & Economics (SWUFE) της Κίνας με απαλλαγή διδάκτρων

15 Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ επελέγησαν για να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο του Southwestern University of Finance & Economics (SWUFE) της Κίνας με απαλλαγή διδάκτρων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το υψηλού κύρους κινέζικο Πανεπιστήμιο South Western University of Finance & Economics (SWUFE), με το οποίο έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, έλαβε αρχικά πέντε (5) απαλλαγές διδάκτρων για το διαδικτυακό θερινό σχολείο του SWUFE με τίτλο «Global Best Practices of Business Management in an Unpredictable Situation», το οποίο θα λάβει χώρα από τις 3 μέχρι τις 16 Ιουλίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ από μεγάλο εύρος Τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το οποίο μάλιστα ξεπέρασε κατά πολύ τον αριθμό των θέσεων που είχαν δοθεί στο Ίδρυμά μας. Για τούτο το SWUFE, μετά από επικοινωνία, αύξησε σημαντικά τον αριθμό των δωρεάν συμμετοχών. 

Ευχόμαστε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επελέγησαν μια εξαιρετική εμπειρία συμμετοχής σε ένα διεθνές θερινό σχολείο ενός κορυφαίου κινέζικου Πανεπιστημίου.