26 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος International Economic Expertise του Πανεπιστημίου Dauphine του Παρισιού στην εκδήλωση του ΔΠΜΣ στην "Οικονομική Επιστήμη" του ΟΠΑ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην "Οικονομική Επιστήμη" του ΟΠΑ, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του προγράμματος, υποδέχθηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, 26 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος International Economic Expertise του Πανεπιστημίου Dauphine του Παρισιού και τις διευθύντριες του. Στην σχετική δίωρη εκδήλωση, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσιάσεις από τους καθηγητές των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, κ.κ. ΦιλιπόπουλοΚαμμά, και Παγκράτη, σε θέματα που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία σε σχέση με την περίοδο των κρίσεων. Το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξε το ακροατήριο για το αντικείμενο των παρουσιάσεων και η ενεργή συμμετοχή του, κατέστησε τη συνάντηση των δύο προγραμμάτων εποικοδομητική, καθώς και πιθανή μελλοντική αντίστοιχη επικοινωνία-συνεργασία.