Μπλίντζιου Ιωάννα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, ΟΠΑ

Άνοδος βάσεων και υψηλή προτίμηση για το ΟΠΑ

Άνοδος βάσεων στα 7 από τα 8 Τμήματα του ΟΠΑ, με τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών να καταλαμβάνουν τις δυο πρώτες θέσεις μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ.

Άνοδος των βάσεων εισαγωγής

Για άλλη μία χρονιά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έδειξαν άνοδο των βάσεων εισαγωγής στην πλειοψηφία των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ίδρυμα, άλλωστε, είναι σταθερά προσηλωμένο στον στόχο της υποδοχής των αρίστων μεταξύ των υποψηφίων.