(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές τις παρακάτω μέρες και ώρες: 

Τετάρτη

27/12/2023:

11:00 – 15:00

3ος Όροφος, Πρακτική Άσκηση

Πέμπτη 

28/12/2023:

11:00 – 13:00

3ος Όροφος, Πρακτική Άσκηση

Τετάρτη

03/01/2024:

10:00 – 14:00

4ος Όροφος, Διασύνδεση

Πέμπτη

04/01/2024:

10:00 – 14:00

4ος Όροφος, Διασύνδεση