Τρεις νεοεκλεγέντες Κοσμήτορες στη διοίκηση του ΟΠΑ

Νέα μέλη στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Ιδρύματος και συνολική ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του


Με νέα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στα αμφιθέατρά του και τρεις νεοεκλεγέντες Κοσμήτορες στη διοίκησή του υποδέχεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά.

Έτσι, η ηγεσία των Σχολών του Ιδρύματος ανανεώθηκε και τη λειτουργία τους πλέον αναλαμβάνουν τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες εκλογές στο εσωτερικό του.

Οι νέοι Κοσμήτορες και οι νέοι καθηγητές εύχονται «καλή χρονιά» στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από τις σελίδες της «ΟΠΑ News», περιγράφοντας τις σύγχρονες προκλήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.


ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ«Η διατήρηση της ακαδημαϊκής αριστείας και της εξαίρετης διδασκαλίας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος των καθηγητών στα δύο Τμήματα (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ. Η εκλογή μου ως Κοσμήτορα της Σχολής αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη για την περαιτέρω ενίσχυση της πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παραγωγής έρευνας υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης. Ευελπιστώ ότι η διεύρυνση των συμπράξεων των –κορυφαίων πανελλαδικά και ανταγωνιστικών διεθνώς– προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής με φημισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και η ενίσχυση σε ερευνητικό επίπεδο της διεθνούς δικτύωσης των καθηγητών της Σχολής, θα εδραιώσουν την υψηλή διεθνή καταξίωση των αποφοίτων μας και του ερευνητικού μας έργου».

Καθηγητής Θωμάς Μούτος, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών


«Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με μακρά παράδοση 50 ετών. Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και προκλήσεις του 21ου αιώνα –εντός και εκτός του θεσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης–, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας, διεξάγουμε πρότυπο ακαδημαϊκό έργο και προάγουμε τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα επ’ ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και διεθνώς. Φοιτητές και φοιτήτριες υψηλού επιπέδου μάς εμπιστεύονται σε 4 προπτυχιακά, 30 μεταπτυχιακά και 4 διδακτορικά προγράμματα. Τα προπτυχιακά μας προγράμματα είναι πλήρως διαπιστευμένα, όπως είναι και τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά μας. Η διδασκαλία μας, όπως και η έρευνά μας είναι στοχευμένες σε θέματα αιχμής πάνω σε στέρεες επιστημονικές βάσεις. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη διά βίου μάθηση για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επίκαιρα θέματα, με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Οι πτυχιούχοι μας απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας, με πλήθος αποφοίτων διδακτορικών να ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τους ανθρώπους, τα προγράμματα και τις αξίες μας».

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων


«Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ περιλαμβάνει τα Τμήματα Πληροφορικής και Στατιστικής. Η Σχολή αναπτύσσει τα δύο αυτά επιστημονικά πεδία αιχμής προάγοντας τη συνέργεια των Τμημάτων σε περιοχές σύγκλισης, όπως η Επιστήμη Δεδομένων. Τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών παρέχουν ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο, με δυνατότητες εξατομικευμένης εξειδίκευσης. Τα σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν ευκαιρίες εμβάθυνσης σε επιλεγμένες περιοχές υψηλής ζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Σχολή προσφέρει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στους φοιτητές και αποτελεί ένα ζωντανό περιβάλλον εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας. Η εκλογή μου στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς διαδέχομαι αξιόλογους συναδέλφους σε αυτή τη θέση ευθύνης. Από τη θέση αυτή θα εργαστώ για την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα από την αριστεία, την προώθηση της αναγνωρισιμότητας της Σχολής, την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και την προσφορά στους φοιτητές μας και στην κοινωνία».

Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας


 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

«Ο χώρος των πληροφοριακών συστημάτων έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια πολύτιμα εργαλεία για τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η εκρηκτική εξέλιξη τεχνολογικών λύσεων και μεθοδολογιών έχει αλλάξει δραστικά τόσο την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των πελατών τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, “έξυπνων” πόλεων και κυβερνητικών οργανισμών. Η συζήτηση πλέον έχει μεταφερθεί στις λεγόμενες “εκθετικές τεχνολογίες”, που μπορούν να επιφέρουν επανάσταση στη βιομηχανία και να επαναπροσδιορίσουν την αυριανή γενιά των επιχειρήσεων. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα Μεγάλα Δεδομένα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και η Υπολογιστική Νέφους και Ομίχλης εισάγουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογικές δυνατότητες που μέχρι πρότινος ήταν απρόσιτες για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις».

Ιωάννης Βεργινάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Ροών Εργασίας, Υπολογιστική και Ασφάλεια Νέφους, Σύνθετη Επεξεργασία Γεγονότων

 «Η λογιστική είναι η κατεξοχήν επιστήμη που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για την οικονομική θέση και απόδοση των σύγχρονων οικονομικών οντοτήτων. Μολονότι η λογιστική εστιάζει στην οικονομική πληροφόρηση, η γοητεία της είναι ότι η σε βάθος γνώση της μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις ποιότητες που κρύβονται πίσω από τις ποσότητες, όπως η ποιότητα διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, η επιτυχία της επιχειρηματικής στρατηγικής, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του επιχειρηματικού κυκλώματος κ.ά. Στο σημείο αυτό έγκειται η σημασία της λογιστικής στο πλαίσιο του διεθνώς αναδυόμενου νέου επιχειρηματικού μοντέλου, στο οποίο η γνώση αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος».

Ορέστης Βλησμάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Κόστους, Ασυμμετρία Κόστους, Ποιότητα Λογιστικών Κερδών

 


«Τα συνεχή κύματα ριζικών τεχνολογικών αλλαγών που βιώνουμε, τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, έχουν φέρει τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την καινοτομική δραστηριότητα ανάμεσα στις υψηλές προτεραιότητες πολλών επιμέρους επιστημονικών κατευθύνσεων των Επιστημών της Διοίκησης. Ο κυρίαρχος ρόλος των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των καινοτομιών –τεχνολογικών και μη– συνδέει στενά την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, όπως, άλλωστε, είχε υποστηριχθεί από τον Γιόζεφ Σουμπέτερ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διεθνοποιημένες οικονομικές σχέσεις αναδεικνύουν εξαιρετικά πολύπλοκα σχήματα της καινοτομικής διαδικασίας, που θέτουν προκλήσεις στους ερευνητές για νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας. Ο πλούτος της πληροφορίας που χρησιμοποιούμε στις εμπειρικές έρευνες είναι σύμμαχός μας σε αυτή την κατεύθυνση».

Αρετή Γκυπάλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομικά και Διοίκηση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητα και Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων, Στρατηγικές Καινοτομίας, Επιχειρηματικές Προσδοκίες και Επιχειρηματική Απόδοση

 


«Τα ερευνητικά και διδακτικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στον εννοιολογικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων (π.χ. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Στρατηγικές Συμμαχίες κ.τ.λ.) και της Διοίκησης Οικογενειακών Επιχειρήσεων. Σκοπός της έρευνάς μου είναι η μελέτη της διαδικασίας που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Κεντρικό της σημείο είναι το κατά πόσο τα στελέχη ακολουθούν τη διαίσθησή τους (π.χ. προηγούμενη εμπειρία, ένστικτο, συναισθήματα) ή στηρίζονται σε ορθολογικά μοντέλα όταν συμμετέχουν στη χάραξη στρατηγικής. Επίσης, ερευνώ πώς η χρησιμοποίηση της διαίσθησης οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές αποφάσεις και πώς τα στελέχη επιχειρήσεων μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη δημιουργικότητά τους».

Ιωάννης Θάνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Λήψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων, Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Δημιουργικότητα και Καινοτομία

 


«Ένας ενδοκρινολόγος διερωτάται αν μία ουσία μειώνει την πίεση. Ένας γενετιστής θέλει να μάθει ποια γονίδια διαφοροποιούνται μεταξύ υγιών και ασθενών. Ένας επιδημιολόγος θέλει να περιγράψει την εξέλιξη μιας επιδημίας. Ένας διαχειριστής σε κοινωνικό δίκτυο θέλει να ειδοποιείται αυτόματα όταν μια φωτογραφία έχει ακατάλληλο περιεχόμενο. Ένας ψυχολόγος επιθυμεί να περιγράψει λανθάνουσες πτυχές της ευφυΐας ενός ατόμου. Ένας οικονομολόγος ενδιαφέρεται να προβλέψει τη μελλοντική τιμή μιας μετοχής. Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως αυτά, θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί ένα κοινό χαρακτηριστικό: η αβεβαιότητα. Ένας Στατιστικός ξέρει πώς να το κάνει αυτό».

Παναγιώτης Παπασταμούλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική και Μπεϋζιανή Στατιστική, Συμπερασματολογία σε Μείξεις Κατανομών, Βιοπληροφορική