Στην καρδιά της κυκλικής οικονομίας

Μια ελληνική startup με αντικείμενο την αποτίμηση φυσικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη οικολογικών χρηματοπιστωτικών εργαλείων


Οι απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητούν τον επαγγελματικό δρόμο που οδηγεί στην επιτυχία και στην κοινωνική προσφορά. Μεταξύ αυτών, ο απόφοιτος του Ιδρύματος κ. Γεώργιος Καρακατσάνης, συνιδρυτής της EVOTROPIA Ecological Finance Architectures, η οποία ήδη αναπτύσσει ένα πρωτότυπο λογισμικό για τη δημιουργία ενός ψηφιακού χρηματιστηρίου συναλλαγών αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο.

Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΟΠΑ News».

Πώς προέκυψε η επιχειρηματική ιδέα σας;

Η EVOTROPIA Ecological Finance Architectures συνιστά το επιχειρηματικό αποτέλεσμα ενός διεπιστημονικού ερευνητικού έργου διάρκειας άνω των 15 ετών. Η ιδέα για μία εταιρεία αποκλειστικά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικολογικών επιχειρηματικών και χρηματοπιστωτικών μοντέλων υπήρχε από τη φοίτησή μου στο ΟΠΑ, ενώ αποκρυσταλλώθηκε στη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών μου στο ΕΜΠ και της θητείας μου σε μεγάλο τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα. Η EVOTROPIA πρακτικά δημιουργεί ένα ψηφιακό χρηματιστήριο για τη βιομηχανική συμβίωση, όπου χτυπά η καρδιά της κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις αρχές της, τα απόβλητα μιας βιομηχανίας είναι χρήσιμοι πόροι για κάποια άλλη. Αν το σκεφτείτε, απλώς μιμούμαστε τη φύση, όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει «ρύπανση», καθώς τα απόβλητα ενός οργανισμού συνιστούν τροφή για κάποιον άλλον. Για εμάς, τα απόβλητα είναι απλώς χημικές ενώσεις με οικονομική αξία που προκύπτει από τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους. Οι αλγόριθμοί μας βασίζονται σε Προχωρημένη Αναλυτική Δεδομένων (Advanced Data Analytics) των ιδιοτήτων του «αποβλήτου» για να το τιμολογούν, ώστε να είναι εμπορεύσιμο σε ένα πλαίσιο ψηφιακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με την ψηφιοποίηση να συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ο πλούτος μπορεί να αποκεντρωθεί.

Ξεκινήσατε με δικά σας κεφάλαια ή λάβατε εξωτερική χρηματοδότηση;

Ιδρύσαμε την εταιρεία μας αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια. Με τον φίλο και συνέταιρό μου κ. Δημήτριο Μαναγούδη θέσαμε ως προϋπόθεση την εξασφάλιση κεφαλαίων για την αυτόνομη λειτουργία της εταιρείας τουλάχιστον για 5 έτη – χρόνο επαρκή για να αποδειχθεί η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Με τις σημερινές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αυτό ίσως φαίνεται παράδοξο. Ωστόσο, σε ψυχολογικό επίπεδο, απαλλάσσει από αγωνίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την παραγωγικότητά μας. Σήμερα, όντας έτοιμοι για κλιμάκωση, πρόκειται να στραφούμε και σε πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης.

 

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με επιλεγμένους στρατηγικούς συνεργάτες στους κλάδους των τροφίμων, της ενέργειας και της τραπεζικής. Σε αυτό το στάδιο, όπου οι αρχές της κυκλικής οικονομίας ξεκινούν να υιοθετούνται μαζικά, η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών παικτών που μπορούν να λειτουργήσουν ως ηγέτες της αγοράς συνιστά προτεραιότητά μας. Μέχρι το 2025 φιλοδοξούμε να είμαστε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο όνομα στους κλάδους των ψηφιακών εφαρμογών βιομηχανικής συμβίωσης και των οικολογικών χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

 

Πόσο μπορούν να συμβάλουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη στήριξη της ελληνικής αγοράς εργασίας και, κατ’ επέκταση, της ανάπτυξης της χώρας;

Αν η οικονομία απαλλαχθεί από τους θεσμικούς περιορισμούς, την υψηλή φορολογία και την αδικαιολόγητη γραφειοκρατία, οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιστημονικών εφαρμογών (deep-tech) θα πραγματοποιήσουν θαύματα. Σκεφτείτε απλώς ότι πλέον «κεφαλαιούχος» μπορεί να θεωρηθεί ακόμη κι ένας έφηβος οπουδήποτε στον πλανήτη που γνωρίζει εξαιρετικά μια γλώσσα προγραμματισμού – όπως η Python. Με την ψηφιοποίηση να συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ο πλούτος μπορεί να αποκεντρωθεί. Αυτό το θέμα απασχολεί κι εμάς για τα επόμενα βήματα, καθώς η ελληνική φύση αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο βιο-οικονομικό εργαστήριο δεδομένων, που περιμένουν να ταξινομηθούν σε επιστημονική γνώση με πληθώρα δυνητικών τεχνολογικών εφαρμογών υψηλής οικονομικής αξίας.

 

Πόσο σας βοήθησαν οι σπουδές σας στην επιχειρηματική σας δράση;

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ υπήρξαν καθοριστικές τόσο για τη διαμόρφωση της ιδέας όσο και για τη μέχρι τώρα επιτυχία της. Το Τμήμα είχε το μοναδικό χαρακτηριστικό στην εποχή του να είναι από τα ελάχιστα που ενσωμάτωναν τη διεπιστημονικότητα στο βασικό πρόγραμμα σπουδών τους. Έτσι, διδασκόμασταν Οικονομική, Πολιτική Επιστήμη, Νομική, Ποσοτικές Μεθόδους, Επιστήμη Η/Υ. Κατόπιν εμπλούτισα τις σπουδές μου και με μαθήματα από άλλες Σχολές, όπως Βιομηχανική Τεχνολογία και Επιστήμες Περιβάλλοντος. Η διεπιστημονικότητα είναι ένας δρόμος που συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάθε φοιτητή του ΟΠΑ, ώστε να μιλά τη γλώσσα κι άλλων πεδίων. Οι επιτυχημένες συνεργασίες σήμερα βασίζονται πολύ σε αυτή την ιδιότητα.