Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ

Δέκα χρόνια προσφοράς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας


Το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια προσφοράς στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας. Παράλληλα, συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία ζωής για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.

Στόχοι του Προγράμματος, που ιδρύθηκε το 2010, είναι η επιδίωξη της αριστείας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Έχοντας ως όραμα την εκπαίδευση νέων στον τομέα της παιδαγωγικής και διδακτικής των Οικονομικών και της Πληροφορικής με επίκεντρο τον άνθρωπο, το υψηλής ποιότητας διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος συμβάλλει στην παιδεία τεταρτοετών και τελειόφοιτων φοιτητών/φοιτητριών του ΟΠΑ, προκειμένου να είναι ικανοί να διδάξουν τα μαθήματα των ειδικοτήτων τους σε σχολεία.

«Η διδασκαλία είναι μια πράξη αγάπης»

Paulo Freire (1921-1997)

Επιπλέον, το Πρόγραμμα παράγει νέα γνώση στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. Γι’ αυτό, συμπράττει ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο του Όσλο (Department of Teacher Education & School Research), το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης (Department of Humanities & Social Sciences Education), το Πανεπιστήμιο Άαλτο του Ελσίνκι (Department of Ar t), το Πανεπιστήμιο Γέβλε (Department of Educational Sciences) και το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης (Institute of Education Studies).

«Παρακολουθώντας κανείς το Πρόγραμμα καλλιεργεί αξίες και δεξιότητες και κυρίως ανακαλύπτει καινούργιες πτυχές του εαυτού του, καθώς δέχεται πολλαπλά ερεθίσματα από τις ποικίλες δράσεις, που απελευθερώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα», επισημαίνει η φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και τελειόφοιτη του Προγράμματος Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου.

Η επιτυχία του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης έγκειται σε μεγάλο βαθμό στις καινοτόμες βιωματικές δράσεις που αναπτύσσει, όπως η ένταξη της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η δράση «Εκπαίδευση, τα και Πολιτισμός» για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας, σε συνεργασία με το σωματείο Διάζωμα και το περιοδικό «Ξενοφών», η βιωματική εισαγωγή της ανθρωποκεντρικής παιδαγωγικής του Célestin Freinet στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», καθώς και η διοργάνωση των βιωματικών εργαστηρίων «Μαθήματα ζωής στο σχολείο», όπου καλλιεργούνται δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτογνωσίας, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ψυχιάτρου-ψυχοθεραπευτή Ματθαίου Γιωσαφάτ (Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας).

«Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα πρωτοποριακή δυναμική για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κάθε δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την αυτεπάρκεια των υποψήφιων εκπαιδευτικών και την καινοτόμο σκέψη τους», τονίζει η φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και τελειόφοιτη του Προγράμματος Ανδριανή Γκούμα.

Το σημαντικότερο στάδιο για τη λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι η πραγματοποίηση πρακτικής διδακτικής άσκησης. Έτσι, τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος διενεργούν παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε μαθήματα της ειδικότητάς τους σε δημόσια σχολεία της Αττικής.

Το περασμένο εαρινό εξάμηνο, παρά τις δυσκολίες που επήλθαν εξαιτίας της πανδημίας, το ΟΠΑ συνέχισε απρόσκοπτα το ακαδημαϊκό του έργο με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το ίδιο συνέβη με τα μαθήματα του Προγράμματος. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή βοήθησε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα της αφοσίωσης, της υπευθυνότητας και της πειθαρχίας.

«Η (αυτο)πειθαρχία που διέπει κάθε στάδιο του Προγράμματος καθιστά τους φοιτητές πραγματικά ελεύθερους να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, μένοντας παράλληλα πιστοί στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, που εξασφαλίζουν την επιτυχία των εκάστοτε διαδικασιών», αναφέρει ο φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και τελειόφοιτος του Προγράμματος Χρήστος Κατσιώνης.

Απόρροια της προσαρμογής του Προγράμματος στα νέα δεδομένα είναι ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν κατάλληλη κατάρτιση και σε μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας και, άρα, καθίστανται περαιτέρω επαρκείς ως εκπαιδευτικοί.