Μπρίνια Βασιλική

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΕΔΙΠ ΟΠΑ

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ

Το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια προσφοράς στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας. Παράλληλα, συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία ζωής για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.