ΟΠΑ: Πρώτο στο Erasmus

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός σειράς προγραμμάτων με στόχο το ΟΠΑ να αποτελέσει ευρωπαϊκό «κόμβο» για συνεργασία με μεγάλα ΑΕΙ του εξωτερικού και εξαμηνιαίες σπουδές στην Ελλάδα


Του Καθηγητή ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ

Τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών του ως ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού τους από οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας έχει σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus. Η επιτυχία αυτή δε, σε συνδυασμό με την παρουσία του σε σειρά άλλων διεθνών προγραμμάτων, οδηγούν στον σχεδιασμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη δημιουργία νέων διμερών συνεργασιών με υψηλού κύρους ιδρύματα της Ε.Ε. Μέρος αυτής ακριβώς της στρατηγικής διεθνοποίησής του αποτελεί η προσπάθεια διασύνδεσής του με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Κίνας αλλά και άλλων σημαντικών χωρών εκτός Ε.Ε. με στόχο το Ίδρυμα να αποτελέσει μελλοντικά ευρωπαϊκό «κόμβο» για σημαντικά διεθνή ιδρύματα, για εξαμηνιαίες σπουδές, στην Ελλάδα.


Κατά τα άλλα και σχετικά με την παρουσία του στο επιτυχημένο Erasmus, το ΟΠΑ κάθε χρόνο δέχεται όλο και περισσότερα αιτήματα για συμμετοχή στα προγράμματά του από τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Όπως είναι γνωστό το Erasmus έχει αλλάξει τη ζωή εκατοντάδων νέων στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα 35 χρόνια λειτουργίας του, με τους νέους του ΟΠΑ να συμμετέχουν σ’ αυτό από το πρώτο έτος ίδρυσής του, το 1987. Μάλιστα στο πρόγραμμα συμμετέχει και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ σε μια πανίσχυρη συμμαχία πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έτσι σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, το πρόγραμμα Erasmus συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική διαχρονική επιτυχία εξωστρέφειας για το ΟΠΑ, αλλά και τα υπόλοιπα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας.

Το καλοκαίρι που πέρασε το ΟΠΑ διοργάνωσε με επιτυχία το πρώτο Διεθνές Θερινό Σχολείο (Summer School) σε θέματα Ψηφιακού Επιχειρείν, σε συνεργασία με το Eli Broad College of Business του Michigan State University

Συνολικά ωστόσο και σε επίπεδο στοιχείων, εκτός από τον μεγαλύτερο αριθμό της «νέας γενιάς» του σε συμμετοχή στο πρόγραμμα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καταγράφει ακόμη τα παρακάτω δεδομένα:

  • Από χρόνο σε χρόνο παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό των εισερχόμενων διεθνών φοιτητών  του (οι 339 φοιτητές Erasmus του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, ανήλθαν σε 376 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ενώ μόνο για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus φτάνει τους 300 φοιτητές). Έτσι, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Αθήνα, αποτελούν σημαντικό προορισμό για έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων φοιτητών.
     
  • Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της χρηματοδότησης που έλαβε το ΟΠΑ μετά από αξιολόγηση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος. Συγκεκριμένα, από χρηματοδότηση ύψους 1.044.400 ευρώ την προηγούμενη περίοδο, το ΟΠΑ πέτυχε για την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2022, χρηματοδότηση ύψους 1.870.585 ευρώ, κάτι που το κατέταξε ως 3ο μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της χώρας. Πρακτικά βέβαια, η επίδοση αυτή τοποθετεί το ΟΠΑ πρώτο, αν λάβουμε υπόψη το συντριπτικά μικρότερο μέγεθός του, έναντι του πρώτου Πανεπιστημίου Αθηνών (με χρηματοδότηση 3.406.045) και του δεύτερου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με χρηματοδότηση 3.148.450).
     
  • Στην κατηγορία του επιπέδου εξερχόμενων κινητικοτήτων, πέρα από τη σταθερή ανοδική πορεία των κινητικοτήτων για σπουδές, παρατηρήθηκε τον τελευταίο χρόνο μεγάλη αύξηση του αριθμού κινητικοτήτων για πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των φοιτητών του Ιδρύματος που πραγματοποιούν πρακτική Erasmus+ διπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουμε κατά πολύ την τιμή-στόχο που είχε τεθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.) για το συγκεκριμένο είδος εξερχόμενης κινητικότητας.   


Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus. Το ποσοστό των φοιτητών που ήταν πολύ ικανοποιημένοι με την εμπειρία κινητικότητάς τους αγγίζει το 95% και 96% σε επίπεδο εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας αντίστοιχα. Το δε προσωπικό του Ιδρύματος αναφέρει ποσοστό ικανοποίησης 100%.
Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα Erasmus του ΟΠΑ, με οδηγό τη συνεπή και διαχρονική υποστήριξη από όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορία επιτυχίας για το Ίδρυμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνώρισή του. Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε αυξάνεται διαρκώς και η ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητάς του.
 

Συνεργασία με το Michigan State University των ΗΠΑ
Το πρώτο Διεθνές Θερινό Σχολείο (Summer School) σε θέματα Ψηφιακού Επιχειρείν, που διοργανώθηκε φέτος σε συνεργασία με το Eli Broad College of Business του Michigan State University, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές. Όπως είναι γνωστό, το ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, όσο και τα προπτυχιακά προγράμματα του Eli Broad College of Business, κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων 20 δημοσίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων των ΗΠΑ.
Το θερινό σχολείο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίαςτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στη Σύρο και είχε ως αντικείμενο το Ψηφιακό Επιχειρείν (DigBiz). Οι 27 φοιτητές του Michigan State University που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τεχνολογίες αιχμής και να επιμορφωθούν σε επίκαιρα θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ. Παράλληλα, μέσω επισκέψεων σε εταιρείες αλλά και διαλέξεων, οι συμμετέχοντες κατανόησαν πώς να μετατρέπουν μια εξαιρετική ιδέα σε μια φιλόδοξη start-up. Για  να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα και να λάβουν πιστωτικές μονάδες από το ΟΠΑ, οι φοιτητές κλήθηκαν να υποβάλλουν μια ομαδική εργασία με παραδοτέο ένα επιχειρηματικό πλάνο.
Στο πρόγραμμα δίδαξαν ακαδημαϊκοί από το ΟΠΑ και το εξωτερικό, καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον χώρο του Ψηφιακού Επιχειρείν.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022