Με προσανατολισμό στην Εξωστρέφεια και στην Κοινωνική Ευθύνη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Πρύτανης του ΟΠΑ

Μέσα σε ένα περιβάλλον αναταραχής στη διεθνή σκακιέρα της πολιτικής, με τα αποτελέσματα της πανδημίας εμφανή πλέον στις ανθρώπινες ζωές και στην εθνική και διεθνή οικονομία αλλά και με τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος να αναδύονται όσο ποτέ άλλοτε, καλούμαστε να λειτουργήσουμε χωρίς να αποκλίνουμε σπιθαμή από τις αξίες μας.
Ο στρατηγικός προσανατολισμός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στην εξωστρέφεια και στην κοινωνική  ευθύνη και προσφορά του, συνεχίζει να διευρύνεται.
Οι συνεργασίες με εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια, με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διευρύνονται και διασυνδέουν τους-τις καθηγητές-τριες, φοιτητές-τριες και τους αποφοίτους του ΟΠΑ με τη σύγχρονη έρευνα και εκπαίδευση, αλλά και με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία.
Συγχρόνως, ενεργοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, υλοποιώντας δράσεις που βασίζονται, κυρίως, στην εθελοντική κοινωνική συνεισφορά των μελών της κοινότητας του ΟΠΑ προς όφελος κοινωνικών ομάδων που το έχουν ανάγκη.
Στο παρόν τεύχος της εφημερίδας πραγματευόμαστε τα κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Επιστήμονες με διεθνές κύρος και εξειδίκευση σε αυτά τα επιστημονικά πεδία, καταθέτουν τις σημαντικές και καίριες απόψεις/προτάσεις τους για το μεγαλύτερο πυλώνα της βιωσιμότητας, ο οποίος θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το οικοσύστημα της οικονομίας, αλλά και τις ζωές όλων μας.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 42ο – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022