Η πρόκληση του COVID-19

Η αναστολή της εκπαιδευτικής λει­τουργίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μόνον ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να διατυπωθεί λίγες εβδομάδες πριν την ανακοίνωσή του. Να όμως που το ζούμε, διότι προέχει, έναντι όλων των αγαθών, η προφύλαξη της υγείας όλων των μελών της κοινωνίας μας.

Η πρόκληση των συνθηκών που διαμορφώνει η απειλή του COVID-19 είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης ότι σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας το συλλογικό συμφέρον ταυτίζεται με το ατομικό. Για να διασφαλίσουμε το αγαθό της ζωής, θα πρέπει να δράσουμε με γνώμονα την προστασία όλης της κοινότητας. Ο καθένας μας καλείται να επιδείξει, με τις πράξεις και τις συμπεριφορές του, κοινωνική ευθύνη και σεβασμό στον συμπολίτη του, γιατί μόνο έτσι συμμετέχει στην υπεράσπιση της υγείας του ίδιου και της κοινωνίας. Η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των ΑΕΙ, με στόχο τη συγκράτηση εξάπλωσης του COVID-19, συνεπάγεται χαμένο διδακτικό χρόνο, που όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη εκτροπή από την πορεία εκπαίδευσης εκατοντάδων χιλιάδων νέων.

Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες πρέπει να προσαρμόσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεχιστεί η ακαδημαϊκή λειτουργία των πανεπιστημίων. Οι παρούσες συνθήκες δεν πρέπει να οδηγήσουν σε στάσεις παραίτησης, εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης, αλλά σε νέους τρόπους δράσης και εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται, αντιμέτωπα με την πανδημία, υψηλού κύρους πανεπιστήμια, που με πνεύμα ευελιξίας και καινοτομίας έχουν στραφεί στα διαδικτυακά μαθήματα και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας που έχει ανάγκη η κοινωνία.

Αναλόγως της χρονικής διάρκειας και της έκτασης του πεδίου εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, τίθενται ζητήματα του τρόπου συνέχισης της λειτουργίας των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται ενεργοποίηση κάθε μέλους της κοινωνίας, αποκήρυξη κάθε στάσης εφησυχασμού ή υποβάθμισης του προβλήματος, αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, παγκόσμια δράση. Η ανθρωπότητα έχει ζήσει ανάλογες απειλές, και μάλιστα έχοντας στη διάθεσή της λιγότερα εφόδια για να τις αντιμετωπίσει, και όμως τις ξεπέρασε. Το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα απειλή, ελπίζοντας στο μικρότερο δυνατό τίμημα.