Γιακουμάκης Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Γιακουμάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Πρύτανης του Πανεπιστημίου 2015-2020.

Έχει διδάξει Τεχνολογία Λογισμικού, Γλώσσες προγραμματισμού καθώς και Ρύθμιση της αγοράς Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει σε θέματα: Τεχνολογίας Λογισμικού, Βιοϊατρικών εφαρμογών, Ρύθμισης και Ανταγωνισμού της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Πολιτικές Επικοινωνιών.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, έχει θητεύσει σε υψηλές διοικητικές θέσεις, όπως: Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2000-2005), Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (1998-2000), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΣΥΠ ΑΕ (1995-1997), Προϊστάμενος Τομέα Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) (1988-1990).

e-mail: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 - 8203 292

Η πρόκληση του COVID-19

Η αναστολή της εκπαιδευτικής λει­τουργίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μόνον ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να διατυπωθεί λίγες εβδομάδες πριν την ανακοίνωσή του. Να όμως που το ζούμε, διότι προέχει, έναντι όλων των αγαθών, η προφύλαξη της υγείας όλων των μελών της κοινωνίας μας.

Η αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς

Συμπληρώνονται σχεδόν έξι χρόνια έκ­δοσης της εφημερίδας «ΟΠΑ News», που ενημερώνει και πληροφορεί για το έργο που συντελείται στο Οικονο­μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα μέλη της κοινό­τητάς του, καθώς και για επιστημονικές εξελίξεις ή απόψεις που αφορούν τα επιστημονικά πεδία που το Ίδρυμα θεραπεύει.

Το ΟΠΑ επιδιώκει τη στήριξη της κοινωνίας, και αυ­τός είναι ένας πρόσθετος λόγος για να δημοσιοποιεί το έργο του και να αφουγκράζεται αντιδράσεις και συμβουλές.