Η νεότερη γενιά στο προσκήνιο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Πρύτανης του ΟΠΑ

Ξεκινάμε ως ακαδημαϊκή κοινότητα τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, δεδομένου ότι υποδεχόμαστε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, τη νεότερη γενιά, με σκοπό να συνδράμουμε στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους και να είμαστε αρωγοί στη μελλοντική επαγγελματική απασχόληση και εξέλιξή τους. Παράλληλα, επιδιώκουμε να διαμορφώνουμε ανθρώπους με όραμα προσφοράς στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον προδιαγράφουν μεγάλες ευκαιρίες για όσους πρωτοπορούν και καινοτομούν.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλαγών και ευκαιριών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κινείται σταθερά προσανατολισμένο με κεντρικό σημείο αναφοράς τις αξίες και την αποστολή του, έχοντας ως στρατηγικούς πυλώνες την επιδίωξη της αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα, την εξωστρέφεια, τις διεθνείς συνεργασίες, την καινοτομία, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνική προσφορά. Υποδεχόμαστε τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές μας με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να γνωρίσουν την διακριτή κουλτούρα του ΟΠΑ και τις ευκαιρίες που τους παρέχει, διοργανώνουμε τις Ημέρες Καριέρας για την επαγγελματική διασύνδεση των τελειόφοιτων/απόφοιτων με την αγορά εργασίας, φιλοξενούμε και πάλι φοιτητές-τριες και καθηγητές πανεπιστημίων κύρους του εξωτερικού και οργανώνουμε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και να συνεισφέρουμε, ταυτόχρονα, σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Στο τεύχος αυτό, πραγματευόμαστε σύγχρονα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αβεβαιότητα που διακρίνει την εποχή μας. Η στατιστική, οι αλγόριθμοι, η μηχανική μάθηση και εν γένει η επιστημονική ανάλυση έχει ως βασικό της σκοπό να αναζητεί τρόπους μείωσης της αβεβαιότητας στις δύσκολες αποφάσεις που απαιτούν τα σύνθετα σημερινά προβλήματα. Εφαρμόζονται δε σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022