Η Ισότητα των Φύλων στην Πληροφορική

PROJECT ΙΣΟΤΗΤΑ

Της ΒΑΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ,
Καθηγήτριας, Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ
 

 

Δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σήμερα στους τομείς των Θετικών επιστημών και της επιστήμης της Πληροφορικής. Το γεγονός αυτό αποτελεί και ένα από τα σοβαρά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών μας, με τον σχετικό δείκτη μάλιστα να  έχει σχετιστεί άμεσα με την ευημερία τους, ως κλειδί για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (unwomen.org).

Πολλοί αναλυτές, αποδίδουν το μειωμένο ενδιαφέρον των κοριτσιών και των γυναικών  στις υπερβολικά προβεβλημένες ανδρικές εικόνες και την κουλτούρα που τις συνοδεύει στο χώρο της εργασίας.

Και αυτή η διαπίστωση «φωτογραφίζει» το πραγματικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας σήμερα:  την έλλειψη γυναικείων ηγετικών προτύπων, η οποία άλλωστε επισημαίνεται συχνά και στον δημόσιο λόγο. Στον τομέα της Πληροφορικής ειδικά, ο μειωμένος αριθμός γυναικών οδηγεί επακόλουθα και στον μειωμένο αριθμό  γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Έτσι, η πραγματικότητα αυτή δυσκολεύει τις νεαρές γυναίκες να βρουν μέντορες με τις οποίες να αισθάνονται ότι σχετίζονται. Κατ επέκταση, όσο περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν εξέχοντες ρόλους στον κλάδο της Πληροφορικής, τόσο περισσότερο αυτές βοηθούν να διαμορφωθεί ένας χώρος εργασίας πιο φιλόξενος σε άλλες γυναίκες.

Πάντως, και ειδικά για τα θέματα των Θετικών επιστημών και της Πληροφορικής, οι έρευνες δείχνουν ότι στα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις πρώτες τάξεις του σχολείου, υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων που ενδιαφέρονται για προγράμματα σπουδών STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Μεγαλώνοντας όμως, τα κορίτσια αρχίζουν να απομακρύνονται. Τα ευρήματα έρευνας που έγινε διεθνώς σε 3.000 εταιρίες στον κλάδο της Πληροφορικής, έδειξαν μόνο το 17% των μάνατζερ είναι γυναίκες.

Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο ενδιαφέρον και το πάθος για να κρατήσουμε τα κορίτσια αφοσιωμένα. Χρειάζονται την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό όλων μας.

Χρειαζόμαστε μια κουλτούρα ισότητας για να αντιμετωπιστούν ένα σύνολο από εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον κλάδο της Πληροφορικής όπως μειωμένες ευκαιρίες για αναγνώριση και πρόοδο, αυξημένες απαιτήσεις εργασίας, αδυναμία κατανόησης για εξισορρόπηση οικογένειας και εργασίας, απομόνωση και ασυνείδητες προκαταλήψεις που βιώνουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο εργασίας.

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ισότητας Φύλων προάγουν τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας και ισοτιμίας των φύλων και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ποικιλομορφίας στην Πληροφορική που είναι επωφελής για τον τομέα με πολλαπλούς τρόπους.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 46ο – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023