Καλογεράκη Βάνα

Καθηγήτρια , Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ

Έξυπνες πόλεις και «ανθρωποκεντρικές» υπηρεσίες

Βάνα Καλογεράκη
Καθηγήτρια και Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

1000+1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σήμερα ένα ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της πληροφορικής, επηρεάζοντας σε καθημερινό επίπεδο τις ζωές μας.

Ποια είναι τα οφέλη της για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες παγκοσμίως;

Και ποιους «τριγμούς» δημιουργεί στη διαφάνεια και στις θέσεις εργασίας;