Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ως βασικοί μοχλοί ώθησης της ανάπτυξης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Πρύτανης του ΟΠΑ

Η ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων, αλλά και όλων όσων συμμετέχουν στο παραγωγικό οικοσύστημα μιας χώρας.

Στη σύγχρονη διεθνή οικονομία για να επιτευχθεί και να εδραιωθεί η ανάπτυξη, χρειάζεται η δημιουργία ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος που να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να είναι μακροχρόνια βιώσιμο. Η δια βίου μάθηση αποτελεί «το κλειδί» για να καλύψει τα κενά που δημιουργούν οι νέες ανταγωνιστικές συνθήκες και η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μοχλού για την ώθηση και διατήρηση της ανάπτυξης είναι καθοριστικός. Τόσο με την ποιοτική προσαρμογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όσο και με τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στις σύγχρονες δεξιότητες.  Τα πανεπιστήμια, μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης που διαθέτουν,  υποχρεούνται να προσφέρουν τη νέα γνώση προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις του ακαδημαϊκού αλλά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ακόμα περισσότερο, τα πανεπιστήμια οφείλουν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο ως κέντρα μεταφοράς της νέας τεχνολογίας και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας συνδέοντας την έρευνα με την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Το αποτέλεσμα αυτής της πολυεπίπεδης στρατηγικής της εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκει να γεφυρώσει τα χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και έρευνας με την αγορά και τις επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός στην εξωστρέφεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, τον οποίο υλοποιεί με συνεχείς δράσεις,  όπως οι Ημέρες Καριέρας, τα συνέδρια και οι ημερίδες  καινοτομίας, τα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη και επιχειρήσεις, η δημιουργία τεχνοβλαστών, τα βιομηχανικά διδακτορικά και πολλές άλλες. Η υλοποίηση επιτυγχάνεται με σημαντικές συνέργειες με πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια κύρους του εσωτερικού και του εξωτερικού, αλλά και με σημαντικούς φορείς της επιχειρηματικότητας.

Το ειδικό αφιέρωμα του τεύχους αυτού περιλαμβάνει άρθρα διακεκριμένων καθηγητών και συνεργατών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι καταθέτουν τις επιστημονικές απόψεις τους για θέματα που άπτονται της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 46ο – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023