Ενίσχυση του ΟΠΑ με νέα μέλη ΔΕΠ

Ανέλαβαν ήδη διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο Ίδρυμα


Πέντε νέα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ενέταξε πρόσφατα στο ακαδημαϊκό δυναμικό του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας έτι περαιτέρω την παρεχόμενη εκπαίδευση, αλλά και την ερευνητική παραγωγή του. Έχοντας ξεκινήσει τη θητεία τους στο Ίδρυμα, και συγκεκριμένα στις Σχολές Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μιλούν στην «ΟΠΑ News» για τα διδακτικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.


«Τα ερευνητικά και διδακτικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται, αλλά δεν περιορίζονται στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση, στην Οικονομική Μεγέθυνση και στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Σε όλες τις προσεγγίσεις η βασική υπόθεση που διερευνάται είναι η ύπαρξη μη γραμμικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις οικονομικές σχέσεις και δίνουν νέες διαστάσεις στην εφαρμογή της Οικονομικής Πολιτικής και στην κατανόηση της Οικονομικής Μεγέθυνσης. Για τον λόγο αυτόν, προτείνονται κατάλληλα μη γραμμικά θεωρητικά υποδείγματα, ενώ ταυτόχρονα διερευνάται πώς αυτά τα υποδείγματα μπορούν να εκτιμηθούν με την ανάπτυξη κατάλληλων οικονομετρικών τεχνικών».

Δημήτρης Χριστόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


«Η Οικονομική Επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς και απαντά εκ νέου σε (παλαιά) ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα υπό το πρίσμα των εμπειρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συντείνουν στο ότι υπάρχουν συστηματικές μεροληψίες στη συμπεριφορά των καταναλωτών και ενδεχομένως των επιχειρήσεων. Είναι, επομένως, σημαντική η κατανόηση και η εκπόνηση προβλέψεων για το πώς αυτές οι μεροληψίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα είναι η διασύνδεση και αλληλεξάρτηση διαφορετικών αγορών. Έτσι, η ενσωμάτωση τέτοιου τύπου διασυνδέσεων στην ανάλυση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμη ως προς την ακρίβεια των προβλέψεων και των προτάσεων πολιτικής».

Φάμπιο Αντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Βιομηχανική Οργάνωση, Διεθνές Εμπόριο, Οικονομικά του Περιβάλλοντος


«H επιχειρηματικότητα είναι σήμερα στο προσκήνιο για πολλούς λόγους. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, του ανοίγματος νέων αγορών και της δημιουργίας νέων κλάδων, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντική επιλογή καριέρας, χτίζοντας πάνω σε, αλλά και ενισχύοντας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η ανθεκτικότητα, η επιμονή, η διορατικότητα. Η αλλαγή του παγκόσμιου, αλλά και του εθνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με συνακόλουθες αλλαγές στη νοοτροπία απέναντι στο επιχειρείν, τη δημιουργία δομών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, την παροχή οικονομικής και συμβουλευτικής στήριξης νέων επιχειρήσεων σε πρώιμα, αλλά και προχωρημένα στάδια, την προώθηση της κοινωνικής και της διεθνούς επιχειρηματικότητας, ανοίγει νέους δρόμους για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες δυνατότητες για την ενίσχυση της εθνικής και της παγκόσμιας οικονομίας».

Ιωάννα Δεληγιάννη

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική, Καινοτομία, Διεθνής Επιχειρηματικότητα


«Η χρηματοοικονομική λογιστική απαιτεί διενέργεια εκτιμήσεων και άσκηση κρίσης από την πλευρά της διοίκησης μιας εταιρείας. Οι εκτιμήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερης ή χαμηλότερης ποιότητας λογιστική πληροφόρηση, ανάλογα με τα κίνητρα της διοίκησης και τους περιορισμούς αξιόπιστης μέτρησης των οικονομικών γεγονότων. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης και τη διενέργεια προσαρμογών στις δημοσιευμένες καταστάσεις. Η λογιστική έρευνα συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθόδων, κανόνων και εργαλείων για τη μέτρηση και τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης, ενώ η σύγχρονη διδασκαλία της λογιστικής προετοιμάζει μελλοντικά στελέχη για την άσκηση κρίσης και τη διενέργεια εύλογων εκτιμήσεων».

Λεωνίδας Δουκάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


«Η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών στην επιχειρηματική καθημερινότητα έχει επηρεάσει σημαντικά τον τομέα του Μάρκετινγκ, όπως φυσικά και κάθε τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα μεγάλα δεδομένα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα drones, η επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών πρακτικών. Συγχρόνως, οι καταναλωτές χρησιμοποιώντας απλώς και μόνο το κινητό τους τηλέφωνο έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους. Είναι περισσότερο ενημερωμένοι, δημιουργικοί και συμμετοχικοί στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, αλλά ταυτόχρονα περισσότερο διεκδικητικοί, απαιτητικοί και λιγότερο πιστοί σε προϊόντα και μάρκες. Συνεπώς, η επιστήμη του Μάρκετινγκ θα πρέπει άμεσα, με συστηματικό και ολιστικό τρόπο, να μελετήσει αυτές τις αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο και να προτείνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές στρατηγικές επιχειρηματικής επιτυχίας, έχοντας πάντα ως συνοδοιπόρους την ηθική και τη δεοντολογία».

Δημήτρης Δρόσος

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Web & Marketing Analytics, Αξιολόγηση Καταναλωτικής Εμπειρίας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαφήμιση στο Διαδίκτυο