ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus+, αποφασίστηκε να 
αυξηθούν τα ποσά των υποτροφιών (αριστείας και καλής επίδοσης), που λαμβάνουν
οι φοιτητές του ΟΠΑ ως εξής:  

- 18% αύξηση στα ποσά που λαμβάνουν οι φοιτητές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα  
-  8% αύξηση στα ποσά που λαμβάνουν οι φοιτητές που πέτυχαν σε όλα, πλην ενός μαθήματα

 

Ο Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος των προγραμμάτων Erasmus+ στο ΟΠΑ 
Καθηγητής Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος