Τροποποίηση λειτουργίας γραφείου λόγω Covid-19

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, η εξυπηρέτηση των φοιτητών θα γίνεται κατά προτεραιότητα εξ' αποστάσεως, μέσω τηλεφώνου ή email.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν προηγουμένως με το Γραφείο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού.

Αν πρόκειται για παράδοση εγγράφων (π.χ. δικαιολογητικά), αυτή θα γίνεται ει δυνατόν χωρίς την είσοδο του φοιτητή στο Γραφείο (παραλαβή στην είσοδο).

Σε περίπτωση που απαιτείται να γίνει συνάντηση με στελέχη του Γραφείου, αυτή θα πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση μάσκας. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για εισερχόμενους όσο και για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+ και υποψηφίους.