Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2021-2022

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή  στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2021-2022

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί την παρακάτω Erasmus+ υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για σπουδές κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

 

Χώρα /

Ίδρυμα Υποδοχής

Είδος

Κινητικότητας

 

 

 

Τομέας

Σπουδών

Διαθέσιμες θέσεις

Διάρκεια

Μετακίνησης

 

Γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής

 

Αποζημίωση για Δαπάνες

ταξιδίου

Μηνιαία

αποζημίωση

Σύνολο

ΚΑΝΑΔΑΣ

Université

du Québec

à Montréal

 

Εξερχόμενος μεταπτυχιακός

Οργάνωση

& Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

3 μήνες

Αγγλική

820 €

700 €

2.920 €

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση internationalmobility@aueb.gr το αργότερο έως και την 1η Δεκεμβρίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form

 

β) αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus+/ΟΠΑ (κ. Κανδεράκη, τηλέφωνο: 2108203250, email:  internationalmobility@aueb.gr)

 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα,  26 Οκτωβρίου 2021

Από το  Γραφείο Erasmus+ /ΟΠΑ