Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2021-2022

 

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή  στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2021-2022 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδημαϊκού 2019 και 2020 το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί τις παρακάτω Erasmus+ υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Χώρα /

Ίδρυμα Υποδοχής

Είδος

Κινητικότητας

 

 

 

Τομέας Σπουδών

Διαθέσιμες θέσεις

Διάρκεια

Μετακίνησης

 

Γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής

 

Αποζημίωση για Δαπάνες

ταξιδίου

Μηνιαία

αποζημίωση

Σύνολο

ΡΩΣΙΑ

St. Petersburg University, Graduate School of Management

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Διοίκηση Επιχειρήσεων /

Οικονομικά

1

5 μήνες

Αγγλικά

360 €

700 € 

3.860 €

ΡΩΣΙΑ

Lomonosov Moscow State University, Business School

 

 

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Διοίκηση Επιχειρήσεων /

Οικονομικά

1

5 μήνες

Αγγλικά

360 €

700 € 

3.860 €

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail: internationalmobility@aueb.gr το αργότερο έως και την 5η Οκτωβρίου 2021 τα κάτωθι :

 

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form

β) αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement), στην οποία θα πρέπει να έχουν καταγράψει τα μαθήματα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και τα μαθήματα που θα τους αναγνωριστούν στο ΟΠΑ εφόσον εξεταστούν επιτυχώς. Η Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement) θα πρέπει να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Εrasmus+ του Τμήματός τους.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες έγκυρες αιτήσεις από την προσφερόμενη θέση θα δοθεί προτεραιότητα:

α) στους φοιτητές με αντικείμενο σπουδών συναφές με αυτό της Ανακοίνωσης

β) στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών και μεταξύ αυτών σε όσους έχουν υψηλότερη επίδοση βάσει του μέσου όρου τους

Αθήνα,  21  Σεπτεμβρίου 2021

Από το  Γραφείο Erasmus+ /ΟΠΑ