Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή  στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  (International Credit Mobility Program) κατά το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 2021-2022

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή  στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  (International Credit Mobility Program) κατά το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 2021-2022

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδημαϊκού 2020 το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί την παρακάτω Erasmus+ υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

 

Χώρα

Είδος

Κινητικότητας

Τομέας Σπουδών

Αριθμός

Μετακινούμενων

Διάρκεια Μετακίνησης

Δαπάνες

ταξιδίου

Μηνιαία αποζημίωση

Σύνολο

ΡΩΣΙΑ

St. Petersburg University Graduate School of Management

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Διοίκηση Επιχειρήσεων /

Οικονομικά

1

5 μήνες

360 €

700 € 

3.860 €

 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail: internationalmobility@aueb.gr το αργότερο έως και την 1η Μαρτίου 2021 τα κάτωθι :

 

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form

β) αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement), στην οποία θα πρέπει να έχουν καταγράψει τα μαθήματα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και τα μαθήματα που θα τους αναγνωριστούν στο ΟΠΑ εφόσον εξεταστούν επιτυχώς. Η Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement) θα πρέπει να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Εrasmus+ του Τμήματός τους.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες έγκυρες αιτήσεις από την προσφερόμενη θέση θα δοθεί προτεραιότητα:

α) στους φοιτητές με αντικείμενο σπουδών συναφές με αυτό της Ανακοίνωσης

β) στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών και μεταξύ αυτών σε όσους έχουν υψηλότερη επίδοση βάσει του μέσου όρου τους

 

 

Αθήνα,  11 Δεκεμβρίου 2020

Από το  Γραφείο Erasmus+ /ΟΠΑ