Ανακοίνωση προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο

Ανακοίνωση

προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

 (Erasmus+ International Credit Mobility Program)

κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. ΄Ετους 2022-2023

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Εrasmus+ International Credit Mobility) το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγησε στο Πανεπιστήμιό μας τις παρακάτω υποτροφίες Erasmus+ κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση:

 

 

Χώρα/

Πανεπιστήμιο υποδοχής

Είδος Κινητικότητας

Αριθμός

Συμμετεχόντων

Διάρκεια (ημέρες)

Δαπάνες

ταξιδίου

Ημερήσια αποζημίωση

Σύνολο

ΡΩΣΙΑ

St. Petersburg  University

 

Διδακτικό/ Διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση

2

7 ημέρες

 

360 €

180 €
 

1620 € /έκαστος

ΚΑΝΑΔΑΣ

Concordia University of Edmonton

 

Διδακτικό / Διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση

1

7 ημέρες

1500 €

180 €

2760 €

ΛΙΒΑΝΟΣ

American University of Beirut

Διδακτικό / Διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση

1

7 ημέρες

275€

180 €

1535 €

ΜΑΡΟΚΟ

Université Internationale de Rabat

Διδακτικό / Διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση

2

7 ημέρες

360€

180 €

1620 € /έκαστος

Ν.ΚΟΡΕΑ

Soongsil University

Διδακτικό / Διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση

1

7 ημέρες

1500 €

180 €

2760 €

 

 

 

Η διάρκεια της κινητικότητας για την επιμόρφωση του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού είναι 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Η υποτροφία καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης καθώς και τις ημέρες ταξιδιού (1 ημέρα ταξιδιού προς το Ίδρυμα Υποδοχής και 1 ημέρα ταξιδιού προς το Ίδρυμα Προέλευσης).

 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επιστρέψει στην Αθήνα το αργότερο μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής περιέχονται στον Κανονισμό Κινητικότητας Προγράμματος Erasmus+ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email internationalmobility@aueb.gr μέχρι και την 4η  Απριλίου 2022.

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 

 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΟΠΑ