Το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα

 

Το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα οργανώνεται και λειτουργεί το 1978 από το Οικονομικό Τμήμα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε 4 διδακτικά εξάμηνα με μαθήματα υποχρεωτικά από τον κορμό της οικονομικής επιστήμης και με τρεις κλάδους εξειδίκευσης: Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Οικονομικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και Οικονομικής Στατιστικής και Οικονομετρίας.  Στο πρόγραμμα γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι όλων των ανωτάτων οικονομικών σχολών μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στην οικονομική θεωρία, στα μαθηματικά, στη στατιστική και σε μία ξένη γλώσσα.

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα αξίζουν μόνο αν είναι υψηλής στάθμης και απόλυτα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες σπουδές στο εξωτερικό, δήλωναν οι εμπνευστές του πρώτου μεταπτυχιακού στην Ελλάδα. Με αυτό τον προσανατολισμό, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνέχισε την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών και σήμερα διαθέτει 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, πολλά από τα οποία συγκαταλέγονται στα καλύτερα της Ευρώπης και του κόσμου σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις.