Έναρξη της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου από τον Πρύτανη ΟΠΑ