Εθελοντές ΟΠΑ

AUEB Volunteers
το Πρόγραμμα Εθελοντισμού της κοινότητάς μας

 

Ο Σκοπός
 

Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ως προς τον εθελοντισμό αφενός ως μία σημαντική μαθησιακή εμπειρία και αφετέρου ως μία υποχρέωση κάθε υπεύθυνου πολίτη.

Μάθε περισσότερα

 

 

 

 

Η Προσέγγισή μας
 

Μέσω του AUEB Volunteers προσεγγίζουμε τον στόχο μας ως εξής:
1. Με εθελοντικές δράσεις με ή χωρίς την συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
2. Με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον εθελοντισμό, την κοινωνία των πολιτών αλλά και συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα
3. Με δράσεις βελτίωσης των υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

17 United Nations Sustainable Development Goals
 

Οι 17 Στόχοι του Ο.Η.Ε για έναν καλύτερο, δικαιότερο και περισσότερο βιώσιμο κόσμο αποτελούν την πυξίδα του AUEB Volunteers.

Γνώρισέ τους

 

 

Το Έργο μας

Το αποτύπωμα του Προγράμματός μας μέσα από τις εμπειρίες των εθελοντών μας και τα μετρήσιμα αποτελέσματά μας.

Ανακάλυψέ το

 

 
 

 

Εθελοντικές Δράσεις
 

Έμπρακτη και άμεση προσφορά προς την Κοινωνία και το Πανεπιστήμιο.

Δες τις δράσεις

 

 

Special Events

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

Δες τα Special Events