Μήνυμα προειδοποίησης

You must login to view this form.

Σύστημα Δήλωσης Βλαβών

Η Υπηρεσία Δήλωσης Βλαβών, προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α., σχετικά με δυσλειτουργίες ή βλάβες που παρατηρούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Παρακαλείσθε μόλις εντοπίζετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία να τη δηλώνετε στη σελίδα αυτή. Η υπηρεσία παρέχεται για όλα τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή δήλωσης βλάβης, είναι απαραίτητη η αυθεντικοποίησή σας ως χρήστης με βάση το username και το password που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Δικτυακές Υπηρεσίες (π.χ. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, πρόσβαση στο Wireless δίκτυο κ.λπ.)

 

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2023