Ανάκτηση Κωδικού για MH προπτυχιακούς φοιτητές (Password Recovery)

Σε περίπτωση που ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης σας στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου συμπληρώστε το επίθετό σας και την εξωτερική email διεύθυνσή (διεύθυνση email που έχετε σε κάποιο πάροχο εκτός Πανεπιστημίου) την οποία έχετε δηλώσει. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνήθως δηλώνουν τη διεύθυνση αυτή στην Γραμματεία τους στην αρχή του προγράμματος σπουδών (ισχύει για τα ΠΜΣ που ξεκίνησαν το χειμερινό εξάμηνο του 2014 και μετά). Αν δεν έχετε δηλώσει εξωτερική email διεύθυνσή τότε πρέπει για την ανάκτηση του κωδικού σας να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (2108203900, noc@aueb.gr).

Στην περίπτωση που θυμάστε τον κωδικό σας και απλώς θέλετε να τον αλλάξετε, προτιμείστε το https://www.aueb.gr/password/.

Σύντομα θα αποσταλεί στην εξωτερική διεύθυνσή σας ένα μήνυμα με τον Όνομα Χρήστη και οδηγίες για το πώς θα αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης. Για να μπορέσετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα αυτό, θα πρέπει να βρίσκεστε στον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεστε και τώρα.

Please fill in your last name and your personal non-AUEB e-mail address. You will soon receive a mail in order to proceed with your password recovery. You must be at the same computer you are now.

Εξωτερικό e-mail (External e-mail address)
Επίθετο (με Ελλ. χαρακτήρες) (Last Name)