Αλλαγή κωδικού: 6-20 χαρακτήρες, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το username ή να είναι απλές γραμματοσειρές όπως το "123456" ή το "qwerty".
O κωδικός δεν μπορεί να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό μικρών/κεφαλαίων γραμμάτων, ψηφίων, και άλλων χαρακτήρων ΠΛΗΝ των #$()={}:;\"'|,<> και [KENO]

Όνομα χρήστη (username):
Παλιός κωδικός (old password):
Νέος κωδικός (new password):
Νέος κωδικός (για επιβεβαίωση):