Το Πρόγραμμα

Η Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  στα πλαίσια της υπηρεσίας του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας του πανεπιστημίου, αποφάσισε να δημιουργήσει πρόγραμμα για την προαγωγή και την πρόληψη της ψυχικής υγείας της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ψυχική υγεία δεν είναι η απουσία ασθένειας αλλά η ικανότητα ενός ανθρώπου να χαίρεται τη ζωή του και να δημιουργεί. Ο ΠΟΥ αφιερώνει το έτος 2018-19 στην ψυχική υγεία των νέων:

 “YOUNG PEOPLE AND MENTAL HEALTH IN A CHANGING WORLD"

Αντωνία Κατιδένιου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΟΠΑ

 

 

Αναζητώντας ανάγκες και διαδρομές έκφρασης

σε καιρούς μεταβάσεων

 

Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας  

και  

Ψυχολογικής  Υποστήριξης  Φοιτητών ΟΠΑ

 

Ζούμε όλοι συνυπάρχοντας, σ’ ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, τόσο διαπροσωπικά (σχέσεις – κοινωνικό- πολιτισμικό περιβάλλον) όσο και ενδοψυχικά (προσωπική ανάπτυξη). Η φοιτητική ζωή, συμπίπτει μ’ ένα μεταβατικό στάδιο, καθώς πρακτικά και συμβολικά εμπεριέχει το κλείσιμο του κύκλου της εφηβείας και την αφετηρία της ενηλικίωσης, ωστόσο αυτοί οι κύκλοι αλληλεπικαλύπτονται.

Ο δημόσιος χώρος διευρύνεται, από το Λύκειο της γειτονιάς στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα. Η αλλαγή ρόλων, η ανάληψη ευθύνης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, εντός του νέου περιβάλλοντος που εντάσσεται ο φοιτητής, οδηγούν στην  ανίχνευση ευρύτερων αναζητήσεων. Αφορούν συναισθηματικά, υπαρξιακά και πρακτικά ζητήματα του νεαρού ενήλικα, ως προσώπου που αυτενεργεί. Επαναπροσδιορίζουν  το « εγώ » με το « εμείς », το άτομο με την ομάδα.

 

Η ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας  και Ψυχολογικής  Υποστήριξης, ως εν δυνάμει χώρος γνωριμίας, συνεργασίας, έκφρασης και επεξεργασίας συναισθημάτων, στοχεύει να εμπεριέχει σκέψεις, ανάγκες και επιθυμίες που σχετίζονται με αυτή τη μετάβαση.

Ζητήματα όπως :

  • προβληματισμοί επιλογής « ήθελα να περάσω σ αυτή τη σχολή;»« είναι αυτή η κλίση μου;»
  • ενδοοικογενειακά προβλήματα και δυσκολίες αποχωρισμού
  • αίσθημα άγχους, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
  • αντιμετώπιση κρίσεων
  • χρόνιες νόσοι, αναπηρία
  • θέματα ταυτότητας ( φύλου, θρησκείας, φυλής)
  • κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια,

μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο ως νύξεις θεμάτων, στα οποία να ανταλλάξουμε σκέψεις, να διευκολύνουμε, να εμβαθύνουμε, και να αντιμετωπίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ίδιου του ατόμου.

 

Από την άλλη, μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τις προκλήσεις που αναδύονται, διερευνώντας νέες δυνατότητες που προσφέρονται και να φωτίσουμε πλευρές της δημιουργικότητάς μας.

Σε κάθε καινούρια εποχή, νέες δεξιότητες απαιτούνται και νέες διαδρομές ανοίγονται.

Ο φοιτητής τείνει να διαβεί το κατώφλι της ετερότητας, χωρίς να είναι πάντα εύκολο ή αυτονόητο. Όπως εύστοχα, θέτει ο Αργεντινός λογοτέχνης Cortazar Julio:

«Η πραγματική ετερότητα διαμορφωμένη από λεπτές επαφές, από θαυμαστές προσαρμογές στον κόσμο, δεν μπορούσε να επιτευχθεί μονομερώς, στο απλωμένο χέρι έπρεπε ν’ αποκριθεί ένα άλλο απλωμένο χέρι, απ’ έξω, από τον έτερο»

(Cortazar J, 2018, Κουτσό, Εκδόσεις opera).