Τρία ερωτήματα+1 διαπίστωση για τον χρηματοοικονομικό τομέα

Του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΠΑΤΑ,
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ατλαντικής Ένωσης

 

Η ασφαλιστική αγορά αποτελεί έναν εύρωστο τομέα δραστηριότητας στη χώρα μας  που στηρίζει στιβαρά την οικονομία της. Μόνο το 2021 οι επενδύσεις ασφαλιστικών εταιριών έφτασαν τα 17,4 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4%, σε σχέση με το 2020. Κατ επέκταση τα μέλη αλλά και οι εκπρόσωποι της αποτελούν μέρος ενός εύρωστου και σταθερού πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Ας δούμε ωστόσο πιο συγκεκριμένα την «ταυτότητα» του χώρου:

-Τραπεζική ή Ασφαλιστική εργασία;

Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο μου θα είμαι ένας άνθρωπος του χρηματοοικονομικού τομέα. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του Χρηματοοικονομικού τομέα είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες. Τίθεται το ερώτημα, ποιοι από τους 2 τομείς έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.

Να δούμε την βασική λειτουργία των δύο αυτών οργανισμών.

Οι Τράπεζες παίρνουν χρήματα από τους καταθέτες δίνοντας ένα μικρότερο επιτόκιο και στην συνέχεια δανείζουν τους καταναλωτές με ένα πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Έτσι δημιουργούν κέρδη, παράλληλα με άλλες παρεμφερείς εργασίες.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν κάτι πολύ πιο δύσκολο. Εκτιμούν τον κίνδυνο που διατρέχει ένας άνθρωπος είτε για κάποιο περιουσιακό του στοιχείο είτε για αυτόν τον ίδιο και καταλήγουν σε ένα ασφάλιστρο, που πληρώνοντάς το του εξασφαλίζουν την οικονομική του κάλυψη σε περίπτωση ενός ατυχήματος, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αν μάλιστα αναλογιστούμε την πληθώρα των κινδύνων που μας περιβάλλουν και την διαφορετικότητα καθενός από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ηρεμία και ασφάλεια στον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την ζωή και την εργασία του και να αναπτυχθεί επαγγελματικά.
 

Η δουλειά του ασφαλιστή απαιτεί πολλά προσόντα και συνδυάζει διαφορετικά πράγματα

 

-Ποιος όμως θα εκτιμήσει ποιο είναι το ασφάλιστρο που θα πρέπει να πάρει η εταιρία και που θα μπορεί να πληρώσει ο καταναλωτής;

Θα πρέπει ο εκπρόσωπος μιας ασφαλιστικής εταιρείας να εκτιμήσει την συχνότητά του καταστροφικού φαινομένου, το ύψος του και ένα μεγάλο αριθμό άλλων παραγόντων και αφού τα εκτιμήσει, να μοιραστεί τον κίνδυνο. Πρέπει να υπολογίσει τι κίνδυνο μπορεί να κρατήσει η ίδια η εταιρία ανάλογα με τα κεφάλαια της και το μέγεθος του κινδύνου και το υπόλοιπο να το αντασφαλίσει σε μία άλλη εταιρία συνήθως του εξωτερικού που κι εκείνη κάνει διαμοιρασμό του κινδύνου, ώστε τελικά ο συγκεκριμένος κίνδυνος να έχει κατανεμηθεί και να έχει μικρύνει, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην εταιρία.
 

- Είναι συνεπώς η ασφαλιστική εργασία ενδιαφέρουσα;

Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε ασφαλιστής πιστεύουν ότι είναι ο συνεργάτης ή ο πράκτορας που πουλάει ασφαλιστικά προγράμματα. Ο κανονικός ασφαλιστής δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Είναι μία δουλειά, που απαιτεί πολλά προσόντα και συνδυάζει διαφορετικά πράγματα όπως: γνώσεις μαθηματικών, στατιστικών, εκτιμήσεως κινδύνων, πληροφορικής κ.ά.

Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ένα άτομο έχει όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν ο καθένας την ειδικότητα του στον τομέα του και κάποιοι διοικούν.

Π.χ. η Ατλαντική Ένωση έχει περίπου 400.000 πελάτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν ασφαλιστήρια σε 18 διαφορετικούς κλάδους, όπου ο καθένας είναι εντελώς διαφορετικός από τον προηγούμενο και έχουν 30.000 ζημιές τον χρόνο να διαχειριστούν.

Συνεπώς, πρέπει να δημιουργηθούν 400.000 συμβόλαια το χρόνο, στα οποία έχει εκτιμηθεί ο κίνδυνος, να εισπραχθούν, να σταλούν, να αντασφαλιστούν και στην συνέχεια να πληρωθούν 30.000 ζημιές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 120 περίπου ζημιές την ημέρα. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εξελίξεις και ο ανταγωνισμός και να δημιουργούνται νέα σύγχρονα προγράμματα. Όλα αυτά γίνονται στην Ατλαντική Ένωση με ένα προσωπικό 130 ατόμων μόνο. Τα παλαιά χρόνια θα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότεροι.

Μπορεί λοιπόν να καταλάβει κανείς την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και την υπευθυνότητα αυτών των 130 ανθρώπων, οι οποίοι καθημερινά πρέπει να βρουν λύσεις στις νέες καταστάσεις που διαρκώς παρουσιάζονται για να τις αντιμετωπίσουν.
 

-Οι ικανοί άνθρωποι κάνουν την επιτυχημένη δουλειά!

Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι ικανοί, εύστροφοι, γνώστες των προγραμμάτων και θα πρέπει να διεκπεραιώσουν όλα τα παραπάνω στο κανονικό ωράριο εργασίας τους, διότι υπερωρίες σημαίνει ελλιπής οργανωτική δομή και δικαιολογείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Άρα, τα άτομα αυτά το μόνο σίγουρο είναι πως κάνουν μία εργασία πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική.

Συνεπώς, αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλετε συνεχώς να δημιουργείτε και να αντιμετωπίζετε διαφορετικές και δύσκολες καταστάσεις συνεχώς, τότε η ασφαλιστική εργασία πιστεύω σας ανήκει.