Στην ηγετική ομάδα

των «πιο βιώσιμων επιχειρήσεων» στην Ελλάδα


Σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο από το QualityNet Foundation ανακοινώθηκε η ένταξη της INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 25 «πιο βιώσιμων επιχειρήσεων» στη χώρα μας για το 2020 (The Most Sustainable Companies in Greece 2020). Οι επιχειρήσεις που αναδεικνύονται στην κορυφή της κατάταξης αυτής είναι όσες εφαρμόζουν μία ολιστική προσέγγιση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους, αποτελώντας πρότυπα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

«Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ως οργανισμός με ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, φροντίζουμε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητά μας να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε αναφορικά με τη διάκριση ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. «Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευτεί στην τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global Compact) και των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος (UNEP FI) των Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας τα πλέον έγκριτα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα, όσον αφορά τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσα από ένα πολύπτυχο σχέδιο Εταιρικής Ευθύνης υλοποιούμε πολυετή, ολιστικά και μετρήσιμα ως προς την αποτελεσματικότητά τους προγράμματα, με στόχο τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ευημερία που επιζητούμε προϋποθέτει μία ενεργό και εξελισσόμενη, προσαρμοζόμενη στις επιταγές της κάθε εποχής ασφάλιση, και ο οργανισμός μας σε αυτό το θέμα είναι πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά», εξήγησε ο ίδιος.

Από πλευράς του, ο κ. Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων και υπευθυνότητας, επισήμανε: «Η θέση της INTERAMERICAN στην κοινότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών που έχει δημιουργήσει το QualityNet Foundation είναι σταθερή και διακριτή εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι σχέση που συμπληρώνει την ευρύτερη δέσμευση του οργανισμού μας για ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την κεντρική ιδέα κάθε σχετικής ενέργειας. Η σύγχρονη πραγματικότητα των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων και οι επιταχυνόμενες, συχνά απρόβλεπτες εξελίξεις έχουν διευρύνει κατά πολύ τον ορίζοντα της Εταιρικής Ευθύνης σήμερα».

Αναφερόμενος στις πρακτικές υπευθυνότητας της εταιρείας, υπογράμμισε: «Εμείς συνδέουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών κυρίως με το επιχειρησιακό αντικείμενό μας. Η φροντίδα για την υγεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών μας, όπως και η καθαρή και ασφαλής μετακίνηση. Ως διαχειριστές κινδύνων, έχουμε αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη της πράσινης οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη, η χρηστή διακυβέρνηση, η ακεραιότητα και το μέλλον της εργασίας μάς απασχολούν ιδιαίτερα στο πλαίσιο του οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού μας. Αντιμετωπίζουμε, επίσης, έμπρακτα τις άμεσες κοινωνικές προκλήσεις, ενώ έχουμε σταθερό προσανατολισμό δράσεων για την παιδεία και τον πολιτισμό. Θέλουμε να γινόμαστε μέσα από πράξεις καλύτεροι, ώστε να συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο σε έναν καλύτερο κόσμο».

Για την ανάδειξη της ομάδας «The Most Sustainable Companies» αξιολογούνται οι εταιρικές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης βάσει του Sustainability Performance Directory, ενός τεχνικού δείκτη αξιολόγησης με στόχο τη δημιουργία ενός Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να καταστεί ο δείκτης αυτός σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.

Όπως τονίζει η κυρία Χρυσούλα Εξάρχου, πρόεδρος του QualityNet Foundation, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «πιο βιώσιμων επιχειρήσεων» στην Ελλάδα είναι «τα καλά παραδείγματα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας» και, συγχρόνως, «πρεσβευτές ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης» για τη χώρα μας στο εξωτερικό.