Σημερινό «στοίχημα» η προετοιμασία των νέων για ένα ψηφιακό μέλλον

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων δρόμων προς την πρόοδο.

Καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνονται σε πολλούς τομείς, είναι ζωτικής σημασίας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους, ενημερώνοντας τους νέους και τις νέες ως προς τα είδη δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο αυριανό τοπίο.

Η τεχνητή νοημοσύνη μέλλει να αναδιαρθρώσει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας, και οι πολίτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τι συνεπάγεται αυτό από άποψη ηθικής, διακυβέρνησης, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάσει περισσότερα άτομα καταλλήλως, ώστε να γίνουν επιστήμονες δεδομένων, επιστήμονες υπολογιστών, κωδικοποιητές ή προγραμματιστές, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα συναντήσει εμπόδια στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, δεν απαιτούνται μόνο τεχνικές δεξιότητες, αλλά επίσης δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας, σχεδίασης και οπτικής απεικόνισης πληροφοριών. Γι’ αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 41ο - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021