Να χαράξουμε μια σταθερή πορεία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ανάπτυξη, Καινοτομία, Νέο Επιχειρείν
 

Όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες σελίδες, ο προσεκτικός σχεδιασμός του νέου «επιχειρείν» και η χάραξη μιας στρατηγικής με προοπτική σταθερότητας και εκμετάλλευσης των δυνατών «χαρτιών» της χώρας, αποτελεί πλέον για την Ελλάδα απόλυτη προτεραιότητα.


 

Στο ειδικό αυτό τεύχος αναλύθηκαν τέσσερις διαστάσεις της αναγκαίας στρατηγικής:

  • Πρώτο, η δημιουργία του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας με τις αναγκαίες επενδύσεις και οι προοπτικές αξιοποίησης των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας.
  • Δεύτερο, η ολοκλήρωση των νέων τρόπων εργασίας και των αναδυόμενων δεξιοτήτων ώστε να λειτουργούν οι εργαζόμενοι αποδοτικά και ευέλικτα.
  • Τρίτο, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Τέταρτο, η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αναγκαίας χρηματοδότησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.

Και η περίοδος που διανύουμε μοιάζει να είναι η πλέον ευνοϊκή των τελευταίων ετών για να το κάνουμε. Προς απόδειξη αυτού, θετική σημείωση των προηγούμενων επισημάνσεων, αποτελεί το γεγονός ότι ήδη τα πρώτα σημαντικά βήματα έχουν γίνει, με την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2022 σε ανοδική πορεία και τον ρυθμό ανάπτυξης να προσεγγίζει το 6%.

Μένει να χαράξουμε μια σταθερή πορεία, που θα πρέπει βέβαια να βασιστεί στην πολιτική συναίνεση και τον σεβασμό κοινών κανόνων «πλοήγησης» στον επιχειρηματικό «ωκεανό» των επόμενων ετών.