«Μαζί, με στόχο την υγεία»

Την ισχυρή δέσμευσή της στην έμπρακτη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιβεβαιώνει η Alpha Bank, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο ενισχύει αδιάκοπα τα τελευταία 8 χρόνια Μονάδες Υγείας σε όλη την Ελλάδα με ιατρικά μηχανήματα και υγειονομικό εξοπλισμό.


Από το 2014 μέχρι σήμερα, η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία και στη μείωση των ανισοτήτων, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξασφάλιση της καλής υγείας και ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών νησιωτικών περιοχών, δωρίζοντας ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό, σε Μονάδες Υγείας των νησιών, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τους ανάγκες.
Βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι τόσο η ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όσο και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και η αποτελεσματικότερη καθημερινή λειτουργία της Μονάδας.

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η κάλυψη ιατρικών αναγκών.
  • Η αποφυγή μετακινήσεων για καθημερινές ιατρικές πράξεις.
  • Η δυνατότητα ανταπόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ή ατυχήματος.
  • Η ενίσχυση της ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών των νησιών.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, προσφέροντας ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό σε Δομές Υγείας μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών (Τήλος, Κάσος, Λειψοί και Νίσυρος) που βιώνουν πιο έντονα τις υγειονομικές ανισότητες, λόγω απόστασης και εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες. Σταδιακά και μέχρι το 2021, επέκτεινε τη δράση του σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εξίσου μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, έχουν προσφερθεί 242.504 ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικά είδη, σε 74 δομές υγείας σε 70 νησιά. Ο πληθυσμός των νησιών που έχει ωφεληθεί το πρόγραμμα, ανέρχεται σε συνολικά 833.357 κατοίκους καθώς και εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι απέκτησαν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγεία και σε παροχές που, αν και απαραίτητες, δεν είναι ταυτόχρονα και δεδομένες για τα τοπικά ιατρεία του εκάστοτε νησιού.

Το 2021, εκπονήθηκε από τον οργανισμό HIGGS  μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου για τα 8 έτη υλοποίησης του Προγράμματος με τα παρακάτω αποτελέσματα:

  • Βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες που τις ειχαν ανάγκη.
  • Αυξήθηκε το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στον τόπο διαμονής τους και η εμπιστοσύνη τους στις ιατρικές γνωματεύσεις.
  • Αποφεύχθηκαν οι μετακινήσεις σε μεγαλύτερα νησιά για καθημερινές ιατρικές πράξεις.
  • Αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες και βελτιώθηκε η καθημερινότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
  • Δόθηκε η δυνατότητα εκκίνησης αναπτυξιακών έργων από την πλευρά των Δήμων.

Η Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου μέσω ποιοτικής έρευνας ανέδειξε τα εξής  μετρήσιμα αποτελέσματα:

Το 94% του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού αξιολόγησαν από αρκετά έως πολύ σημαντική τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για τη λειτουργία της δομής που εργάζονται.

Το 72%  δήλωσαν ότι ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός που προσφέρθηκε ήταν αναγκαίος για τη λειτουργία.

Το 60% συμφώνησαν πως τα ιατρικά μηχανήματα που προσφέρθηκαν από την Alpha Bank βοήθησαν κατοίκους που θα έπρεπε διαφορετικά να μεταβούν σε άλλη ιατρική δομή ή ακόμα και σε άλλο νησί για τις ιατρικές τους πράξεις.

Σε ποσοστό άνω των 60% αυξήθηκε η ταχύτητα της διάγνωσης   χάρη στα ιατρικά μηχανήματα της δωρεάς.

Το 54% των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών δήλωσαν ότι άλλαξε αρκετά η εμπιστοσύνη τους στις γνωματεύσεις απο τις δομές υγείας μετά τη δωρεά.

Το 70% των κατοίκων θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.

Το 69% αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια ως κάτοικοι παραμεθόριας περιοχής/απομακρυσμένου νησιού.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και αποτίμηση του Προγράμματος με τη μεθοδολογία Social Return on Investment (SROI), από την οποία προέκυψε το συμπέρασμα ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο Πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία αξία ύψους τουλάχιστον 9,62 ευρώ.
Το 2021, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος «Μαζί, με στόχο την υγεία», με την κάλυψη των αναγκών όλων των νησιών της χώρας που έχουν ιατρείο με μόνιμο προσωπικό. Πιστή στην ισχυρή δέσμευσή της για την έμπρακτη και μακροχρόνια ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η Alpha Bank, μέσα στο 2022, ξεκινάει με αφετηρία τη Θεσσαλία, τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος, με στόχο τον εξοπλισμό και τη θωράκιση των μονάδων υγείας στην ηπειρωτική Ελλάδα, πάντα με γνώμονα τη στήριξη περιοχών και δομών, που λόγω γεωγραφικών ή άλλων περιορισμών αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022