Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Ευρώπη • Ασία • Αφρική • Αμερική

34_02.2_Book.jpg

Καργάκου Σ., 1999, Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Ευρώπη • Ασία • Αφρική • Αμερική, Gutenberg.
Καργάκου Σ., 1999, Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Ευρώπη • Ασία • Αφρική • Αμερική, Gutenberg.

Μία δίτομη μελέτη του ιστορικού Σαράντου Ι. Καργάκου, χιλίων τετρακοσίων σελίδων, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1999 από τις εκδόσεις Gutenberg. Άξονας αναφοράς του έργου είναι η ελληνική παρουσία, συνοψίζοντας την ιστορία τριών χιλιετηρίδων και καταγράφοντας όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μελέτη παρουσιάζει με κριτική ματιά όχι μόνο τα ιστορικά πρόσωπα και τα γεγονότα, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική διάσταση κάθε εποχής, ξετυλίγοντας την ιστορία όλων των ηπείρων με τρόπο επεξηγηματικό. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τους αρχαίους, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, ενώ ο δεύτερος την ευρωπαϊκή και τη νεότερη ελληνική ιστορία, καταλήγοντας στον 20ό αιώνα. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή, απευθύνεται σε όλους και φιλοδοξεί να φωτίσει το παρελθόν, καθώς και να αναδείξει εθνικά ζητήματα και προβληματισμούς που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας.

Αναζητήστε το δίτομο ιστορικό έργο στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ.

Συλλογή «Βιβλία Έρευνας», ταξιθετικός αριθμός: 930 ΚΑΡ.