Η πρακτική άσκηση και η «γέφυρά» μας με την αγορά

Της ΛΗΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκουρης Καθηγήτριας
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ


Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία που εκπληρώνει ένα όνειρο και  σηματοδοτεί μια νέα φάση ζωής για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες. Τα φοιτητικά χρόνια είναι πεδίο διάπλασης: από μαθητές σε φοιτητές και σταδιακά σε επαγγελματίες και από παιδιά που λειτουργούν σε στενή εξάρτηση από την οικογένεια σε νέους με μεγαλύτερη αυτονομία σε συναισθηματικό, προσωπικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Η πορεία αυτή αναπόφευκτα συνοδεύεται από ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, στα οποία το ΟΠΑ έρχεται να απαντήσει από τα πρώτα κιόλας εξάμηνα σπουδών, τόσο μέσα στα αμφιθέατρα όσο και εκτός.
Η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί σε δύο χρονικά σημεία της ακαδημαϊκής πορείας τους: το πρώτο είναι κατά τη διάρκεια της φοίτησης και το δεύτερο με την ολοκλήρωση των σπουδών, χωρίς χρονικό περιορισμό.    

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Tο Γραφείο ΠΑ εξασφαλίζει την εύρεση ποιοτικών θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης μακροχρόνιων συνεργασιών με τους φορείς απασχόλησης και υποστηρίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με συμβουλευτικές υπηρεσίες, ημερίδες και σεμινάρια. Εκτός από τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ που λαμβάνει το ΟΠΑ για τον σκοπό αυτόν, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σχετικό Ιδιωτικό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους συνεργαζόμενους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 τοποθετήθηκαν συνολικά 602 φοιτητές, εκ των οποίων σχεδόν το 1/3 ήταν στο ιδιωτικό έργο.

Την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς αποτελούν οι Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ, η οποία φέτος έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πάνω από 75 εταιρείες και οργανισμοί και 700 φοιτητές και απόφοιτοι

Αντίστοιχα το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Ιδρύματος αποτελεί μια «γέφυρα» μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου οικονομικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας. Στους ωφελούμενους αυτής περιλαμβάνονται τόσο οι φοιτητές και απόφοιτοι όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ, αλλά και οι απόφοιτοι του ΚΕΔΙΒΙΜ. Προκειμένου να τους προετοιμάσει αποτελεσματικά για την είσοδο ή/και επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας, το Γραφείο προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προσαρμοσμένων υπηρεσιών, όπως: εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών ή την ένταξη στην αγορά εργασίας, σεμινάρια σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τη συνοδευτική επιστολή, το networking, κ.τ.λ., δημοσίευση αγγελιών απασχόλησης - πολλές αποκλειστικές για το κοινό του ΟΠΑ, ενημερωτικές ημερίδες για στοχευμένους κλάδους με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων, εργασίες εφαρμογής (field study projects), στα πλαίσια μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, όπου οι φοιτητές δουλεύουν σε ομάδες υπό την καθοδήγηση των καθηγητών πάνω σε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης που δίνεται από την επιχείρηση.

Την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς αποτελούν οι Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ, η οποία φέτος έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το ετήσιο αυτό γεγονός έχει καθιερωθεί ως σταθερός συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέας γενιάς επιστημονικού προσωπικού και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πάνω από 75 εταιρείες και οργανισμοί και 700 φοιτητές και απόφοιτοι. Για πρώτη φορά μάλιστα, φέτος δημιουργείται ανοικτή και δυναμική βάση δεδομένων των συμμετεχόντων, με τους χρήστες του συστήματος – φοιτητές και αποφοίτους – να έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης του προφίλ τους ανά πάσα στιγμή. Έτσι οι εργοδότες είχαν τόσο την ευκαιρία επί τόπου συζήτησης με υποψήφιους εργαζομένους υψηλής γνωστικής κατάρτισης και διαπροσωπικών δεξιοτήτων όσο και πρόσβαση στη βάση των βιογραφικών τους για έναν χρόνο.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας του το ΓΔ έχει υποστηρίξει περίπου 90.000 φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ – περίπου 6.000 σε ετήσια βάση. Οι δράσεις της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων και στον περιορισμό των διακρίσεων εις βάρος ποικιλόμορφων ομάδων. Πρόσφατη έρευνα του ΓΔ έδειξε ότι επτά στους δέκα αποφοίτους του ΟΠΑ βρίσκουν εργασία στο πρώτο εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των γραφείων αυτών: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (www.aueb.gr/internship) και Γραφείο Διασύνδεσης (www.aueb.gr/career)

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022