Ανθολόγιο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή, της Ελεάννας Γαλανάκη, Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ | Εκδόσεις Μπένου, 2020


Τον Φεβρουάριο του 2020 εκδόθηκε και παρουσιάστηκε ο τιμητικός τόμος της ομότιμης καθηγήτριας του ΟΠΑ, Νάνσυ Παπαλεξανδρή με τίτλο «Ανθολόγιο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Ο τόμος χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Α. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Β. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Γ. Ειδικά Θέματα Management και φιλοξενεί σε 562 σελίδες 27 εργασίες στα τρία αυτά αντικείμενα. Στον τόμο συμβάλουν 49 συγγραφείς από 16 Πανεπιστήμια, Ελληνικά και του εξωτερικού, όλοι ειδικοί στα θέματα που πραγματεύονται.

Οι εργασίες που παρουσιάζονται εστιάζουν κυρίως στο μάνατζμεντ και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά εξειδικεύονται περαιτέρω και στη διεθνή διοίκηση, στην ηγεσία, στην απόδοση, στην κλαδική ανάλυση, στις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων, στις μικρομεσαίες και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, και στην καινοτομία και την τεχνολογία. Ο τόμος είναι ενδεικτικός της πληθώρας των θεμάτων που απασχολούν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη χώρα μας και διεθνώς και του βαθμού στον οποίο έχει εξελιχθεί ο συγκεκριμένος επιστημονικός χώρος τις τελευταίες δεκαετίες. Γενικά ο τόμος χαρακτηρίζεται από μία διεπιστημονική θεώρηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Συγκεκριμένα υπάρχουν κεφάλαια με καθαρά προσανατολισμό διοίκησης/ μάνατζμεντ, κεφάλαια που προσανατολίζονται στην επιχειρησιακή στρατηγική, κεφάλαια που εκκινούν από μακροοικονομικά και δημογραφικά θέματα, κεφάλαια με έμφαση στην ηγεσία αλλά και στην επικοινωνία, την εικόνα και τις σχέσεις, το διεθνές επιχειρείν, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρησιακή ηθική και την εταιρική υπευθυνότητα. Διαφαίνεται, μέσω της πληθώρας των προσεγγίσεων, θεωρητικών υποβάθρων και μεθοδολογιών, η δυναμική που έχει αποκτήσει ο επιστημονικός χώρος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και οι προοπτικές του για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο τόμος είναι ελεύθερα διαθέσιμος στην Πυξίδα, το ψηφιακό αποθετήριο του ΟΠΑ, στη διεύθυνση http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7591.