100 Χρόνια Ιστορίας

Η συλλεκτική έκδοση με τίτλο «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 100 Χρόνια Ιστορίας, 1920-2020», με αφορμή τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Ιδρύματος, αποτελεί έργο της Δρος Χάιδως Μπάρκουλα. Την επιστημονική επιμέλεια υπογράφουν η ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας του ΟΠΑ Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση, καθώς και ο αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας και διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών Βαγγέλης Καραμανωλάκης. Ο επετειακός τόμος παρουσιάζει τη διαδρομή του πρώτου εν Ελλάδι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την ίδρυσή του έως σήμερα, ιδωμένη υπό το πρίσμα των ευρύτερων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων του πολυσύνθετου 20ού αιώνα.

Ξεκινώντας με ένα χρονολόγιο των σημαντικότερων ιστορικών σταθμών της Ελλάδας και του Ιδρύματος, που επηρέασαν την εικόνα και την πορεία του, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η καταγραφή της κατάστασης σχετικά με τη διδασκαλία των οικονομικών και εμπορικών αντικειμένων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, μέχρι το βενιζελικό εγχείρημα για την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Σπουδών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Ανωτάτης Εμπορικής, μετέπειτα ΑΣΟΕΕ, από την ίδρυσή της έως το 1940, σε ένα ιστορικό αφήγημα που στοχεύει στην ανάλυση της συνολικής φυσιογνωμίας του Ιδρύματος από τα πρώτα δύσκολα χρόνια έως την εποχή όπου κατάφερε να οργανώσει ένα πρωτοποριακό για την εποχή πρόγραμμα οικονομικών και εμπορικών σπουδών. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η καταγραφή της διαδρομής της ΑΣΟΕΕ από το 1940 έως το 1974, από την κρίση και τη στασιμότητα τα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου στις προσπάθειες ανάκαμψης και στην εξελικτική πορεία προς την πρωτοκαθεδρία του Ιδρύματος στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο καλύπτει την περίοδο 1974-2020, παρουσιάζοντας τις διοικητικές και δομικές εξελίξεις που οδήγησαν το Ίδρυμα στη σημερινή του σημαίνουσα θέση και επιστημονική του καταξίωση στη συνείδηση της κοινωνίας και της Πολιτείας.

Ο αναγνώστης του επετειακού τόμου θα διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του και ήδη από την ίδρυσή του, το ΟΠΑ κλήθηκε να αντιμετωπίσει απανωτές προκλήσεις, από τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 έως και την τωρινή κρίση της πανδημίας, στις οποίες και κατάφερε να αντεπεξέλθει, συνδράμοντας στη συνεχή οικονομική και κοινωνική αναπροσαρμογή της χώρας μέσω της εκπαίδευσης άξιων επιστημόνων που συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.